Általános szerződési feltételek

Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) az JDC Magyarország Alapítvány („Üzemeltető”) által működtetett Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor (címe: 5540 Szarvas, Erzsébetliget 1., „Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor”) igénybevételére és a www.szarvas.camp honlap használatára vonatkozó feltételeket, a felek és a velük érkező további vendégek („Felek”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor használatára vonatkozó részletes, gyakorlati és biztonsági szabályokat a Házirend („Házirend”), a Camp Manual, illetve a szülői nyilatkozatok; a Felek személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az „Adatkezelési Tájékoztató” tartalmazza, amelyek az ÁSZF mellékletét képezik (ÁSZF és mellékletek együtt: „Szerződés”).

I. Fogalmak

Üzemeltető: JDC Magyarország Alapítvány
Székhely: 1075 Budapest, Síp utca 12.
Környéki Törvényszék Cégbírósága
Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor helyszíne: 5540 Szarvas, Erzsébetliget 1.
Képviseli: Cernov Mircea megbízott igazgató és Friedman Alexander kuratóriumi tag együttesen
E-mail: info kukac szarvas.camp
Adószám: 14848285-2-13

Vendég: Az a személy, aki a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi; aki a törvényes képviselő felügyeletével a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor szolgáltatásait megrendeli.

Foglalás/regisztráció/jelentkezés: Vendég a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor szolgáltatásait online jelentkezést és a részvételi díj kiegyenlítését követően veheti igénybe.

Szolgáltatás: A Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor 4, egymást követő, tizenkét napos turnussal várja a szórakoztatóan tanulni és kikapcsolni vágyókat.

II. A szerződés hatálya, érvényessége

 1. Jelen Szerződés Felek eltérő megállapodása hiányában határozatlan időre jön létre.
 2. A Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások teljesítésének helye Magyarország, a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Táborban.
 3. Felek között a Szerződés a Foglalás véglegesítését követően küldött írásbeli visszaigazolás közlésével jön létre és Szolgáltatás igénybevételét követően a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Táborból történő távozásig tart.

III. Regisztráció

 1. A Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábort kizárólag regisztrált vendégek vehetik igénybe.
 2. A regisztráció során a Vendég a regisztrációs lapon található kötelező adatokat köteles megadni. Kiskorú csak törvény képviselő felügyeletével regisztrálhat.
 3. A regisztrációra az Üzemeltető weboldalán a reg.szarvas.camp oldalon van lehetőség.
 4. Vendég a regisztráció során köteles valós adatokat megadni és tudomásul veszi, hogy a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Táborba történő beléptetéskor Üzemeltető jogosult ezen adatokat ellenőrizni és amennyiben azok nem valósak, a beléptetést megtagadhatja. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a regisztráló Vendéget terheli. Üzemeltető jogosult a hiányos vagy hibás Foglalást visszautasítani, vagy kétség esetén a regisztráló Vendég adatainak valódiságát ellenőrizni.
 5. A regisztráció véglegesítésekor Vendég köteles elfogadni a Adatkezelési Tájékoztatót és a jelen Általános Szerződési Feltéteket. Vendég nyilatkozik továbbá, hogy tudomásul vette és elfogadja a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Táborban egyéni, illetve csoportos fénykép és videófelvételek készítését és Üzemeltető általi felhasználását; valamint nyilatkozhat hírlevél fogadására vonatkozóan is.
 6. A regisztráció elküldését követően a rendszer megerősítő emailt küld a Vendégnek.

IV. Foglalás, jegyvásárlás szabályai

A -  Általános szabályok:

 1. A Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Táborba csak visszaigazolt regisztráció után, törvényes képviselő által kitöltött és aláírt szülői nyilatkozattal és orvosi igazolással lehet belépni.

B - Weboldalon történő foglalás és jegyvásárlás:

 1. A reg.szarvas.camp oldalon történő jelentkezés menete az oldalon leírtak szerint történik.
 2. A felhasználó létrehozása után az email címet meg kell erősíteni az első visszajelző emailben található linken.
 3. A jelentkezés során résztvevőket és azok adatait kell rögzíteni, eseményt (turnust) kiválasztani és a kosárból fizetni.
 4. A „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva a rendszer továbblép a Barion fizetési oldalára. A fizetés a Barion honlapján feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet. Itt a fizetéshez meg kell adni bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Vendég a bankkártya adatainak megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indítja el a tranzakciót.
 5. A sikeres fizetésről a Barion oldal e-mailben küld visszaigazolást, ez azonban nem minősül a foglalás visszaigazolásának, erről ugyanis Vendég az Üzemeltetőtől kap visszaigazoló e-mailt.
 6. A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért Üzemeltető nem vállal felelősséget. Vendég fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak. Az adatok pontatlan vagy helytelen megadásából fakadó kárért a Vendég felel.
 7. A fizetés befejezését követően a rendszer visszalép a reg.szarvas.camp honlapjára, ahol a „vásárlás” következő adatai láthatóak: Barion referenciaszám, Megrendelés azonosító és a foglalás elküldésének időpontja.
 8. Sikeres foglalás és vásárlás esetén az Üzemeltető a foglalás során megadott e-mailcímre visszaigazoló emailt küld, amely elmenthető, nyomtatható. Amennyiben a Vendég 2 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, és azt a spam-mappában vagy levélszemét könyvtárban sem találja, lépjen kapcsolatba az Szarvasi Tábor szervezőivel (info@szarvas.camp).
 9. A visszaigazoló e-mail a foglalás visszaigazolásának, azaz a Szolgáltatás teljesítése megkezdésének minősül.
 10. A Vendég a vásárlásról kiállított elektronikus számlát e-mailen kapja meg.

V. Szolgáltatás dija

 1. A Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor Szolgáltatásait részvételi díj megtéritésétkövetően lehet igénybe venni. A részvételi díjak szarvas.camp oldalon találhatóak meg, valamint Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor tájékoztató füzetében.
 2. Egyedi kérés, nagyobb csoportok, céges rendezvény, kuponos akció stb. esetén az Üzemeltető jogosult a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor használatának árait eltérően vagy egyedileg meghatározni.
 3. A Szolgáltató a honlapján rögzített árak vonatkozásában fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.

VI. Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor használata

A - Házirend betartása

 1. A Vendég a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor használata során köteles a Házirend szabályait, a Camp Manualben szereplő irányvonalakat, illetve a szülői nyilatkozatban feltüntetett előírásokat betartani.
 2. A Házirend megszegése esetén az Üzemeltető jogosult a szabályszegő Vendéget a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor területéről díjvisszatérítés nélkül kizárni.

VII. Adatkezelés

 1. Vendég hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a Vendég Szolgáltatással összefüggésben átadott vagy megismert adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje, valamint kijelenti, hogy az átadott személyes adatok vonatkozásában rendelkezik az érintettek hozzájárulásával.
 2. Vendég a regisztráció során és a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Táborba történő belépéssel (ráutaló magatartással) hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor területén egyéni és csoportos fotókat, egyéni és csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat készítsen és azokat az Üzemeltető online (honlap, facebook, instagram, youtube, twitter, stb.) felületein felhasználhassa.
 3. Üzemeltető a Vendég regisztráció során megadott e-mail címére az Üzemeltető rendezvényeiről, akcióiról és érdekességekről hírlevelet küld.

IX. Szerződés módosítása

 1. Tekintettel arra, hogy Felek között a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszony adott napon adott időtartamban történő játékra jön létre, Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseket, a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor működésére, használatára, nyitva tartására és a belépés feltételeire és díjaira is kiterjedő mértékben a jövőre nézve egyoldalúan módosíthassa. Ilyen módosítás a már kifizetett részvételi díjakra és Szolgáltatásokra nem terjed ki.
 2. Üzemeltető az ÁSZF és a Szolgáltatás, és a belépőjegyek árának változását a weboldalán teszi közzé.

X. Elállás, a szerződés megszűnése

 1. 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § alapján a Vendéget nem illeti meg a 20. § szerinti indokolás nélküli elállási jog tekintettel arra, hogy a Korm. Rendelet 29. § (1) bekezdés l.) rendelkezésével összhangban, jelen Szerződés olyan szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés, amely esetében a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot (turnus időpont) kötöttek ki.

XI. Panasz, Vitarendezés, illetékességi kikötés

 1. A Vendég szóbeli panaszt tehet, melyet az Üzemeltető azonnal megvizsgál. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vendégnek átad, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a XI.2. pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküld a Vendégnek. Üzemeltető és Vendég jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik.
 2. Üzemeltető és a Vendég közötti jogvita esetén panasz az Üzemeltető info kukac szarvas.camp e-mail címén vagy a postacímén tehető írásban, melyet az Üzemeltető kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 30 napon belül elektronikus üzenetben vagy postai úton írásban tájékoztatja a Vendéget. Vendég a válasz kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni az Üzemeltetőtől, amennyiben az Üzemeltető tájékoztatásában írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés, a Vendég erre vonatkozó kérésének az Üzemeltető általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy Vendég bírósághoz más hatósághoz, vagy békéltető testülethez fordulhat.
 3. Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó Magatartási Kódex megismerhető itt: PMKIK Etikai Kódexe.
 4. Fogyasztói jogvita esetén Vendég jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek székhelye, telefonos és internetes elérhetőségei, valamint levelezési címük a www.fogyasztovedelem.kormany.hu weboldalon érhető el.
 5. Fogyasztói jogainak megsértése esetén Vendég panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Ezek elérhetőségeit itt találhatók: jarasinfo.gov.hu.

XII. Egyéb rendelkezések

 1. A Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében a Üzemeltető weboldala www.szarvas.camp, mint egyedi összeállítás gyűjteményes műnek minősül, így ezen weboldal, valamint az azon elhelyezett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a weboldal külső megjelenésének, mint számítógépes grafikával létrehozott képzőművészeti alkotásnak, a weboldal szoftverének, szövegeinek és szabályzatoknak az Üzemeltető írásbeli engedélye nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni az Üzemeltető írásos hozzájárulását követően a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Üzemeltető.
 2. Jelen ÁSZF hatályos szövege az Üzemeltető honlapján érhető el.
 3. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

XIII. SZARVAS GOES ONLINE (SZARVAS SPIRIT DAYS) PROGRAM ALOLDAL (2020)

 1. A Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor egy olyan közösséget hoz létre, amely táplálja és erősíti a szórakoztató oktatáson alapuló egyéni és közösségi fejlődést, mindezt biztonságos, támogató és változatos környezetben, képzett vezetőkkel és kiváló szakmai hozzáértéssel.
 2. Továbbra is arra törekszünk, hogy a tábor által képviselt zsidóság befogadó és nyitott legyen mindenki számára. Segítünk a táborozóknak a saját zsidó azonosságtudatuk megélésében, biztosítjuk számukra a közösség megtalálásának lehetőségét. Csoportos élményekkel, tanulással, a zsidó élmények átélésének lehetőségével teheti meg mindenki a következő lépést a zsidóságban tett utazásán.
 3. Többféle lehetőséget biztosítunk az identitás megélésére, megmutatjuk a kulturális, vallási, népi és közösségi identitás lehetőségeit, de mindenkinek meghagyjuk a választás lehetőségét.

2020-as szezonban a tábor az online térbe költözik és a legkiemelkedőbb céljainkra koncentrálunk:

A Szarvasi Tábor AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE (THE JOINT) programja. Magyarországi irodánkat a JDC Magyaroszág Alapítvány működteti.

4. Felelősségvállalás 

4.1 - A Szarvasi tábor a lehető legnagyobb körültekintéssel és gondossággal kereste fel a programtartókat, és messzemenőkig megbízik abban, hogy az általuk tartott programok, tartalmak a közösség épülését szolgálják és Szarvas értékeit közvetítik. A platformon - hogy minél sokszínűbb programot nyújthassunk Neked - sokan fognak sokféle programot tartani, és a tábori struktúrától eltérő keretek között lesz lehetőségetek élvezni a közösségi létet. Ezért vannak olyan dolgok, amikért nem tudunk felelősséget vállalni, és javasoljuk, hogy a kiskorúak programválasztását minden esetben segítsétek, kísérjétek figyelemmel.

4.2 - A honlapon, annak aloldalain és a linkek által elérhető külső, egyéb oldalakon az online foglalkozás megtartásáért felelős személy („Programtartó”) által közzétett tartalmakért az oldal fenntartója, a JDC Magyarország Alapítvány („Fenntartó”) nem vállal felelősséget. 

4.3 - A meghirdetett programokon mindenki a saját felelősségére vesz részt. A foglalkozáson részt vevő személy („Jelentkező”) tudomásul veszi, hogy a JDC Magyarország Alapítvány polgári jogi felelősséggel nem tartozik a foglalkozásokon bekövetkezett káreseményekért. 

4.4 - A honlapon és annak aloldalain meghirdetett programoknak a Programtartó hibájából történő elmaradása, egyéb okbóli meghiúsulása, az oldalon meghirdetettől eltérő tartalommal való megvalósulása, a programtartó nem szerződésszerű magatartása, illetőleg szerződésszegése esetén a Fenntartót felelősség a Jelentkező, illetve harmadik személy felé nem terheli.    

5. Adatkezelés

5.1 - A Jelentkező jelentkezésével kijelenti, hogy elolvasta az Adatvédelmi szabályzat rá vonatkozó részét és az abban foglaltakat elfogadja, megértette, adatai kezeléséhez az ott meghatározottak szerint és körben hozzájárul, nem kifogásolja a honlapon közzétett szabályzatokban ismertetett adatfeldolgozást. 

5.2 - A Jelentkező által a Programtartó részére közvetlenül szolgáltatott adatok, azok kezelése és védelme vonatkozásában a Fenntartót jogi felelősség nem terheli.


Adatvédelmi Tisztviselő

Név: Data Protection Office Korlátolt Felelősségű Társaság

Telefon: +36 1 240 6354

E-mail: office@nogradilaw.hu