Екипът

Саша Фридман

Директор, лагер Сарваш

Ютка Любек

Координатор, лагер Сарваш

Вика Якал

Програмен асистент, лагер Сарваш

Иля Тарбеев

Комуникационен офицер, лагер Сарваш

Мате Ленард

Директор на операциите, лагер Сарваш

Жужа Фриц

Образователен консултант, лагер Сарваш

Мина Пазалич

Програмен директор на лагера Сарваш

Колин Бълка

директор на JDC Унгария

Оршоя Кочъш

Помощник-директор на JDC Унгария

Ката Надаш

Координатор на партньорствата, JDC Унгария

Ерзебет Наги

Финансов директор, JDC Унгария

Едина Михаи

Финансов координатор, JDC Унгария

Мирча Чернов

директор на Mozaik HUB

Бенса Тордай

Координатор, Mozaik HUB

Дейвид Левин-Крус

Директор на еврейското образование, JDC Europe