Život v kempu

Jednou z našich priorit je udržovat a podporovat na Szarvasi bezpečné, otevřené a zdravé prostředí jak pro naše táborníky tak I zaměstnance. Společně s přihláškou akceptují všichni rodiče, děti I zaměstnanci výslovný kodex a pravidla tábora Szarvas.

Nepřípustné chování a vyloučení z tábora

Následující činnosti jsou přísně zakázány. Porušení kteréhokoli z nich vyústí v okamžité vyloučení z tábora:

Následující činnosti jsou považovány za hrubé porušení pravidel tábora a mohou vyústit v okamžité vyloučení z tábora nebo jiné vážné tresty:

V PŘÍPADĚ VYLOUČENÍ Z TÁBORA HRADÍ VEŠKERÉ NÁKLADY NA DOPRAVU DOMŮ RODINA ÚČASTNÍKA ČI KOMUNITA.

V případě, že rodiče nemohou vyzvednout dítě osobně, musí určit jinou dospělou osobu, která ponese za dítě zodpovědnost.

Mějte na paměti

Návštěva tábora

Povolení k návštěvě může udělit pouze ředitel tábora. Návštěvníci, kteří obdrží toto povolení mohou být v areálu tábora pouze s oficiální návštěvní kartou, kterou obdrží po příjezdu od ochranky tábora.

Zdraví, bezpečí a pojištění

Judaismus v táboře

Přístup k Židovství v táboře je otevřený a pluralitní. Akceptujeme všechny směry Judaismu; od kulturního, přes tradiční až po ortodoxní, je pro nás velmi důležité, aby se v táboře každý cítil, jako doma, nehledě na to, z jakého pochází prostředí, či jakým způsobem přistupuje k víře. Abychom takové prostředí zajistili, dodržujeme na veřejných místech Šabat v souladu s židovskými tradicemi a naše kuchyň je striktně košer. Na Szarvas jezdí mnoho dětí, které zde zažijí svůj první Šabat.

Jiný...