Informace

Jednou z našich priorit je udržovat a podporovat na Szarvasi bezpečné, otevřené a zdravé prostředí jak pro naše táborníky tak I zaměstnance. Společně s přihláškou akceptují všichni rodiče, děti I zaměstnanci výslovný kodex a pravidla tábora Szarvas.

Nepřípustné chování a vyloučení z tábora

Následující činnosti jsou přísně zakázány. Porušení kteréhokoli z nich vyústí v okamžité vyloučení z tábora:

 • Držení či konzumace alkoholických nápojů.
 • Držení či konzumace drog

Následující činnosti jsou považovány za hrubé porušení pravidel tábora a mohou vyústit v okamžité vyloučení z tábora nebo jiné vážné tresty:

 • Kouření: Celý areál tábora je striktně nekuřácký po celou dobu tábora, stejná pravidla platí i pro výlety mimo areál.
 • Opuštění tábora bez povolení.
 • Chování, které vážně narušuje komunitu, vlastní bezpečí či bezpečí ostatních.

V PŘÍPADĚ VYLOUČENÍ Z TÁBORA HRADÍ VEŠKERÉ NÁKLADY NA DOPRAVU DOMŮ RODINA ÚČASTNÍKA ČI KOMUNITA.

V případě, že rodiče nemohou vyzvednout dítě osobně, musí určit jinou dospělou osobu, která ponese za dítě zodpovědnost.

Mějte na paměti

 • Tábor Szarvas nenese žádnou zodpovědnost za osobní majetek účastníků, pokud ho nemají uložený v táborové bezpečnostní schránce.
 • Účastníci tábora nesou finanční odpovědnost za jakékoli škody, které vědomě způsobí svým chováním.
 • Služby tábora mohou být využívány pouze účastníky.
 • Vzhledem k pravidlům stanoveným táborovým lékařem je zakázáno do tábora vnášet jakákoli zvířata.
 • Táborová kuchyň a jídelna je Košer, je proto zakázáno do nich vnášet nekošer potraviny. Jídlo z jídelny je možné vynášet pouze na jednorázových plastových talířích.

Návštěva tábora

Povolení k návštěvě může udělit pouze ředitel tábora. Návštěvníci, kteří obdrží toto povolení mohou být v areálu tábora pouze s oficiální návštěvní kartou, kterou obdrží po příjezdu od ochranky tábora.

Zdraví, bezpečí a pojištění

 •  Tábor má obecné pojištění a pojištění nehod pro všechny účastníky I zaměstnance tábora po celou dobu jeho konání. Toto pojištění kryje nehody či škody, které nastanou v areálu tábora, či během oficiálních aktivit, pod dohledem vedení tábora, mimo tábor. Szarvas nenese žádnou zodpovědnost za události, které se odehrají mimo tento rámec.
 • Tábor je provozován v souladu s pravidly ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat – Národní veřejná zdravotní služba) a HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Analýza rizik a kritické kontrolní body).
 • Abychom zajistili bezpečný a zdravý chod tábora, vyžadujeme od všech účastníků, aby navštívili svého praktického lékaře přibližně týden před samotným začátkem turnusu a vyžádali si lékařem potvrzené osvědčení, prokazující zdravotní stav umožňující návštěvu věřejných míst. Každý účastník si musí s sebou přivést kartičku pojištěnce, nebo kopii, kterou odevzdá vedoucímu skupiny při příjezdu.

Jiný...

 • V táboře se snažíme o enviromentálně uvědomělý způsob života a stejné hodnoty se snažíme předávat i táborníkům. Například materiály používané během programů jsou uloženy a znovu použity způsobem přátelským k životnímu prostředí.
 • Nedoporučujeme si s sebou brát mobilní telefony ani jiné cennosti (Např. Herní zařízení, šperky…), za které nemůžeme ručit! V táboře je k dispozici bezpečnostní schránka, do které je možné po dohodě s madrichy cennosti uložit.

Jak dlouhý je jeden turnus

V roce 2023 naše turnusy trvají vždy 12 dní, začínají v neděli a končí v úterý. 

Kolik dětí se účastní turnusu? Kolik jich je ve skupině? Kolik na pokojích?

Během každého turnusu se Szarvas stává domovem pro 400-450 dětí. Skupiny jsou sestavovány podle zemí a věku. Počet dětí ve skupině se odvýjí od celkového počtu účastníků jednotlivých zemí. Děti jsou ubytovány v pokojích po 4, 6, 8 a 12.

A co ubytování?

Děti jsou ubytovány v domcích podle velikosti skupiny, pohlaví a preferencí jednotlivých zemí. Toto jsou jediné faktory, které ovlivňují typ domků, ve kterých děti bydlí a my každý rok vynakládáme maximum úsilí, aby každý táborník dostal stejnou úroveň péče a služeb.

Kdo se stará o moje děti během dne?

Většinu času trávi děti se svými Madrichy. Madrichové prochází tréninkem pod taktovkou jednotlivých komunit. V táboře jsou také k dispozici zkušení zamestnanci JDC, Unit Headi, koordinátoři, profesionální personál, lékaři, sestřičky a plavčíci, kteři dohlíží na děti.

Kolik dětí připadá na jednoho Madricha?

Toto číslo se liší v závislosti na věku táborníků. Mladší děti jsou tradičně v menších skupinkách, na jednoho madricha tak připadá menší množství dětí. Například: Ve skupině Negev jsou dva madrichové, kteří se starají o 8-10 dětí, zatímco ve skupině Hermon může být 20-25 táborníků a dva madrichové.

Je v kempu lékař?

Ano. Lékařská pomoc je v kempu dostupná nepřetržitě. Přímo v areálu je plně vybavená ordinace. Své připomínky k táborovému lékaři můžete sdílet v registračním formuláři (sekce komentáře)

Kolikrát denně děti jedí?

Během tábora zajištujeme čtyři jídla denně, tři hlavní jídla podávaná v jídelně a odpolední svačinku (Koláč, ovoce, atd.) podávanou mimo jídelnu.

Moje dítě má speciální dietní režim. Co mám dělat?

Uveďte prosím tyto informace v příslušné kolonce registračního formuláře, tyto informace budou předány zaměstnancům tábora. Také vám doporučujeme kontaktovat svého Szarvas koordinátora.

Co mám dětem zabalit?

 • Kartičku pojištěnce, nebo kopii
 • Věci osobní hygieny
 • Ručník/y
 • Plavky
 • Oblečení a boty na sport
 • Oblečení na venkovní (denní I večerní) aktivity
 • Hezké oblečení na Šabat (Košile, hezké kalhoty pro chlapce, dlouhá sukně či šaty pro dívky)
 • Kipa pro chlapce
 • Čepici a opalovací krém
 • Repelent
 • Pláštěnku pro případný déš

Co dětem nepřibalit?

Nedoporučujeme si s sebou brát mobilní telefony ani jiné cennosti (Např. Herní zařízení, šperky…), za které nemůžeme ručit! V táboře je k dispozici bezpečnostní schránka, do které je možné po dohodě s madrichy cennosti uložit.

Je v táboře obchůdek? Kolik peněz mám svému dítěti přibalit?

Přímo v táboře je kiosek, kde je možné zakoupit drobné občerstvení, nápoje a základní hygienické potřeby. Kiosek zavírá hodinu před každým jídlem. Vedle jídelny je také Szarvas obchůdek, kde je možné zakoupit suvenýry. Nemůžeme vám říct přesně kolik peněz dětem přibalit, podle našich zkušeností však lze tuto částku odhadnout. Děti si většinou v kiosku kupují jednu až dvě svačinky denně, případně si chtějí v Szarvas obchůdku koupit táborovou mikinu, nebo nějakou další drobnost. Nemůžeme nést odpovědnost za peníze či cennosti, které nejsou uloženy v bezpečnostní schránce.

Jak mohu kontaktovat své dítě?

Důrazně nedoporučujeme dětem přibalovat mobilní telefony. Pokud se však rozhodnete dětem telefon na tábor dát, můžete je kontaktovat během krátkých pauz po jídlech.

Mohu své dítě navštívit?

Povolení k návštěvě může udělit pouze ředitel tábora. Pro získání předběžného povolení nás prosím kontaktujte na info(zavináč)szarvas.camp. S tímto povolením můžete vstoupit do tábora, kde obdržíte návštěvní kartičku, kterou musíte mít stále u sebe, až do vašeho odjezdu.

Je tábor Košer a Šomer Šabat?

Ano. Židovství v táboře je otevřené a pluralitní. Akceptujeme všechny židovské směry, protože je pro nás důležité, aby každý v táboře cítil jako doma, ať už pochází ze zcela sekulárního či velmi pobožného prostředí. Jídlo v táboře je Glatt Košer a dodržujeme veřejně Šabat.

Nejsme pobožní, moje dítě nemá žádné znalosti o Judaismu…

Na tom vůbec nezáleží. Tábora Szarvas se účastní lidé z celého světa, pro které je náš tábor prvním skutečným setkáním s Judaismem, získají zde základní znalosti a oslaví svůj první Šabat. Jedním z našich cílů je učit táborníky o židovské kultuře a tradicích, tak, aby mohli začít budovat svou židovskou identitu svým vlastním způsobem.

Jak vypadá typický den na Szarvasi?

  7:30 - Budíček
  8:20 - Mifi (Mini mifkad)
  8:30 - Mifkad
  8:45 - Snídaně
  9:30 - Peula
  10:30 - Sport
  11:30 - Madrich Time
  12:30 - Oběd
  15:00 - Zpívání
  16:00 - Tanec
  17:00 - Výtvarné dílny
  19:00 - Večeře
  ~20:30 - Večerní program
  22:00 (6-10 let), 23:00 (11-13 let) a 23:30 (14-18 let) Večerka

Další aktivity: Challenge park, kola (pro starší), bazén, mifgash, projekty, pardes, návštěva synagogy, kánoe, lezecká stěna, zip-line, plavba, exkurze do minulosti, návštěva botanické zahrady, výstavy (v táboře), muzeum (v táboře), táborový oheň, pečení pit, atd.

Na každém mezinárodním turné přivítáme přibližně 400-450 dětí z více než 25 zemí. V závislosti na počtu přihlášených dětí se v každé věkové skupině pohybuje 50 až 150 dětí.

Táborníci jsou ubytováni v moderních domech v důmyslném, dobře vybaveném a bezpečném prostředí. Máme tři různé typy ubytování. Táborníky ubytováváme ve skupinách po 4-6-8-12 osobách. Umístění dětí závisí na počtu věkových skupin, poměru pohlaví a preferovaném umístění zemí/věkových skupin. Typ ubytování není ovlivněn cenou účasti ani zemí původu - naším cílem je poskytnout všem co nejkvalitnější péči. Naše pokoje nejsou společné. 

Děti dostávají čtyři košer jídla denně (tři v jídelně a svačinu, kterou může být koláč, ovoce apod.). Nikdo u nás nechodí hladový, máme hostinu! Pokud vaše dítě dodržuje speciální dietu, nezapomeňte to při vyplňování přihlášky uvést do příslušné kolonky, abychom se mohli přizpůsobit. V restauraci není dovoleno podávat žádné vnější (nekošer) potraviny!

V areálu kempu je také občerstvení, kde je k dispozici svačina, občerstvení a základní hygienické potřeby. Občerstvení se zavírá hodinu před jídlem a otevírá se až po něm. Nemůžeme vám přesně poradit, kolik vás to bude stát, ale odhadli bychom, že hranice se bude pohybovat někde kolem ceny jedné nebo dvou svačin na den; s celkovou částkou 5000-7000 HUF neuděláte chybu. Pokud dítě kupuje suvenýry nebo dárky, měli byste počítat s vyšší cenou. V obou kioscích můžete platit kartou! Stejně jako u jiných větších položek nemůžeme za kartu převzít odpovědnost. V táboře je k dispozici uzamykatelný trezor, do kterého si táborník může s pomocí svého madricha kdykoli uložit cennosti. 

Snažíme se žít ohleduplně k životnímu prostředí a vychovávat k tomu i naše táborníky. Všechny materiály jsou skladovány a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. V táboře jsme zavedli systém tříděného sběru odpadu.

V kempu je k dispozici bazén, který mohou využívat skupiny táborníků. Na pořádek a bezpečnost v bazénu dohlíží plavčík a vedoucí mládeže. 

Tábor má čtyři sportovní hřiště (tenisové, basketbalové, volejbalové a fotbalové), pingpongovou halu a sportovní halu, které jsou táborníkům k dispozici pod odborným dohledem. Sportovní vybavení si můžete zapůjčit zdarma.  

Během tábora jsou dětem nabízeny sportovní a volnočasové aktivity odpovídající jejich věku (např. kanoistika, cyklistika, zážitkový park, arboretum, výlety a plavby lodí pro mladší děti). Tyto služby jsou zahrnuty v účastnickém poplatku. 

Naši táborníci se v Szarvaši během 12 dní naučí písně a tance, o čemž se rodiče mohou přesvědčit na fotografiích a náladových videích pořízených na táboře. 

Narozeniny se v táboře slaví společně. Někdy zpíváme "Všechno nejlepší k narozeninám!" v deseti jazycích najednou. 

Každé dítě se domů vrací s táborovým tričkem, aby vzpomínky na léto během roku nevybledly.

Přístup k Židovství v táboře je otevřený a pluralitní. Akceptujeme všechny směry Judaismu; od kulturního, přes tradiční až po ortodoxní, je pro nás velmi důležité, aby se v táboře každý cítil, jako doma, nehledě na to, z jakého pochází prostředí, či jakým způsobem přistupuje k víře. Abychom takové prostředí zajistili, dodržujeme na veřejných místech Šabat v souladu s židovskými tradicemi a naše kuchyň je striktně košer. Na Szarvas jezdí mnoho dětí, které zde zažijí svůj první Šabat.

▸ Kdo se může zúčastnit Szarvas Campu v roce 2022?

 • Základním pravidlem je, že všichni přihlášení účastníci musí absolvovat základní očkování vakcínou, kterou akceptuje buď Světová zdravotnická organizace, nebo místní zdravotnický orgán (v případě Maďarska Národní centrum veřejného zdraví nebo NNK).
 • Pokud místní předpisy/protokol očkování v domovské zemi táborníka doporučují posilovací (třetí) očkování na základě věku táborníka, je posilovací (třetí) očkování rovněž podmínkou účasti.
 • Pokud jsou účastníkovi tábora - na základě jeho věku a očkovacích předpisů/protokolu jeho domovské země - doporučeny pouze dvě vakcíny, pak by druhá z nich měla být aplikována v období 180 dnů před datem zahájení turnusu účastníka.
 • Účastníci by měli být plně očkováni (dvě nebo tři vakcíny, jak je popsáno výše) do 21. dne před datem zahájení sezení účastníka. 

V létě 2022 nemůžeme přijmout přihlášku neočkovaných táborníků nebo táborníků, jejichž očkovací protokol neodpovídá našim výše popsaným standardům.

▸ Jaká opatření budou na táboře přijata, aby mé dítě neonemocnělo?

Při vypracování pokynů COVID-19 jsme vycházeli z osvědčených postupů zveřejněných CDC, ECDC a Americkou asociací táborů (ACA), jakož i z poznatků z jiných táborů, škol a programů pro mládež, které fungovaly v posledních dvou letech. Dozvěděli jsme se, jak je důležitá vícevrstvá strategie zmírňování následků, která táborům umožnila zabránit jakémukoliv sekundárnímu šíření viru COVID- 19 prostřednictvím testování a vytvoření trvalejšího prostředí (s minimem lidí přicházejících do tábora nebo odcházejících z něj). Tyto pokyny mají rodinám a zaměstnancům Szarvas Campu poskytnout informace o tom, jak upravujeme naše zásady a postupy, abychom snížili riziko nákazy virem COVID-19 během táborových turnusů. S tím, jak se mění a vyvíjejí informace, mění se i tyto pokyny, aby odrážely současnou realitu. 

Uvědomujeme si, že bez ohledu na úroveň připravenosti nemůžeme zaručit, že se COVID-19 na Szarvas Campu neobjeví, ale jsme přesvědčeni o naší schopnosti vést tábor bezpečně. Ve skutečnosti fungujeme tak, jako by se virus do tábora dostal. Věříme, že jsme schopni postarat o táborníky a zaměstnance, pokud se nakazí virem COVID-19, a že můžeme je izolovat a zastavit šíření viru, pokud se do tábora dostane. 

Tyto pokyny se týkají způsobu, jakým plánujeme bezpečně provozovat v létě, což sdělíme i s vámi. Tento dokument zahrnuje širokou škálu témat, včetně 

 • vytváření a udržování bezpečného prostředí v táboře a 
 • podrobný pohled na to, jak plánujeme provozovat letos.

Jak již bylo níže uvedeno, tyto pokyny se mohou změnit. V případě změny máte právo odstoupit. To znamená, že pokud jste se již přihlásil a platil za některý z našich turnusů a my tyto pokyny změníme a proto vy nebo váš táborník už nesplní nebo není schopen dodržovat naše nařízení, máte právo na vrácení určité částky. V případě účasti na táboře je však třeba vždy dodržovat všechna nařízení.

Žádáme všechny rodiče a zákonné zástupce, aby si tyto pokyny společně s táborníky prostudovali. Důrazně doporučujeme si přečíst naše pokyny COVID-19 v jejím plném znění.

▸ Musím své dítě před táborem otestovat?

Není to podmínkou, ale důrazně vám to doporučujeme. V den příjezdu budou provedeny dva testy.

▸ Kolik vakcín je pro mou účast potřeba?

 • Základním pravidlem je, že všichni přihlášení účastníci musí absolvovat základní očkování vakcínou, kterou akceptuje buď Světová zdravotnická organizace, nebo místní zdravotnický orgán (v případě Maďarska Národní centrum veřejného zdraví nebo NNK).
 • Pokud místní předpisy/protokol očkování v domovské zemi táborníka doporučují posilovací (třetí) očkování na základě věku táborníka, je posilovací (třetí) očkování rovněž podmínkou účasti.
 • Pokud jsou účastníkovi tábora - na základě jeho věku a očkovacích předpisů/protokolu jeho domovské země - doporučeny pouze dvě vakcíny, pak by druhá z nich měla být aplikována v období 180 dnů před datem zahájení turnusu účastníka.
 • Účastníci by měli být plně očkováni (dvě nebo tři vakcíny, jak je popsáno výše) do 21. dne před datem zahájení sezení účastníka. 

V létě 2022 nemůžeme přijmout přihlášku neočkovaných táborníků nebo táborníků, jejichž očkovací protokol neodpovídá našim výše popsaným standardům.

▸ Přijímáte jakýkoli typ vakcín?

Každý účastník tábora Szarvas musí být plně očkován proti COVID-19 vakcínami schválenými WHO, ECDC a maďarskými národními zdravotnickými úřady.

▸ Moje dítě není očkované, mohu místo toho přinést výsledky PCR testu?

Ne. 

 • Základním pravidlem je, že všichni přihlášení účastníci musí absolvovat základní očkování vakcínou, kterou akceptuje buď Světová zdravotnická organizace, nebo místní zdravotnický orgán (v případě Maďarska Národní centrum veřejného zdraví nebo NNK).
 • Pokud místní předpisy/protokol očkování v domovské zemi táborníka doporučují posilovací (třetí) očkování na základě věku táborníka, je posilovací (třetí) očkování rovněž podmínkou účasti.
 • Pokud jsou účastníkovi tábora - na základě jeho věku a očkovacích předpisů/protokolu jeho domovské země - doporučeny pouze dvě vakcíny, pak by druhá z nich měla být aplikována v období 180 dnů před datem zahájení turnusu účastníka.
 • Účastníci by měli být plně očkováni (dvě nebo tři vakcíny, jak je popsáno výše) do 21. dne před datem zahájení sezení účastníka. 

V létě 2022 nemůžeme přijmout přihlášku neočkovaných táborníků nebo táborníků, jejichž očkovací protokol neodpovídá našim výše popsaným standardům.

▸ Dostalo mé dítě 1 nebo 2 vakcíny, stačí to?

Ne. 

 • Základním pravidlem je, že všichni přihlášení účastníci musí absolvovat základní očkování vakcínou, kterou akceptuje buď Světová zdravotnická organizace, nebo místní zdravotnický orgán (v případě Maďarska Národní centrum veřejného zdraví nebo NNK).
 • Pokud místní předpisy/protokol očkování v domovské zemi táborníka doporučují posilovací (třetí) očkování na základě věku táborníka, je posilovací (třetí) očkování rovněž podmínkou účasti.
 • Pokud jsou účastníkovi tábora - na základě jeho věku a očkovacích předpisů/protokolu jeho domovské země - doporučeny pouze dvě vakcíny, pak by druhá z nich měla být aplikována v období 180 dnů před datem zahájení turnusu účastníka.
 • Účastníci by měli být plně očkováni (dvě nebo tři vakcíny, jak je popsáno výše) do 21. dne před datem zahájení sezení účastníka. 

V létě 2022 nemůžeme přijmout přihlášku neočkovaných táborníků nebo táborníků, jejichž očkovací protokol neodpovídá našim výše popsaným standardům.

▸ Je posilovací (3.) vakcína povinná?

Ne ve všech případech.

 • Základním pravidlem je, že všichni přihlášení účastníci musí absolvovat základní očkování vakcínou, kterou akceptuje buď Světová zdravotnická organizace, nebo místní zdravotnický orgán (v případě Maďarska Národní centrum veřejného zdraví nebo NNK).
 • Pokud místní předpisy/protokol očkování v domovské zemi táborníka doporučují posilovací (třetí) očkování na základě věku táborníka, je posilovací (třetí) očkování rovněž podmínkou účasti.
 • Pokud jsou účastníkovi tábora - na základě jeho věku a očkovacích předpisů/protokolu jeho domovské země - doporučeny pouze dvě vakcíny, pak by druhá z nich měla být aplikována v období 180 dnů před datem zahájení turnusu účastníka.
 • Účastníci by měli být plně očkováni (dvě nebo tři vakcíny, jak je popsáno výše) do 21. dne před datem zahájení sezení účastníka. 

V létě 2022 nemůžeme přijmout přihlášku neočkovaných táborníků nebo táborníků, jejichž očkovací protokol neodpovídá našim výše popsaným standardům.

▸ Mé dítě nemůže být očkováno vakcínou COVID-19 / posilovací vakcínou z důvodu místních pravidel. Může se mé dítě zúčastnit tábora i v létě?

Ne ve všech případech.

 • Základním pravidlem je, že všichni přihlášení účastníci musí absolvovat základní očkování vakcínou, kterou akceptuje buď Světová zdravotnická organizace, nebo místní zdravotnický orgán (v případě Maďarska Národní centrum veřejného zdraví nebo NNK).
 • Pokud místní předpisy/protokol očkování v domovské zemi táborníka doporučují posilovací (třetí) očkování na základě věku táborníka, je posilovací (třetí) očkování rovněž podmínkou účasti.
 • Pokud jsou účastníkovi tábora - na základě jeho věku a očkovacích předpisů/protokolu jeho domovské země - doporučeny pouze dvě vakcíny, pak by druhá z nich měla být aplikována v období 180 dnů před datem zahájení turnusu účastníka.
 • Účastníci by měli být plně očkováni (dvě nebo tři vakcíny, jak je popsáno výše) do 21. dne před datem zahájení sezení účastníka. 

V létě 2022 nemůžeme přijmout přihlášku neočkovaných táborníků nebo táborníků, jejichž očkovací protokol neodpovídá našim výše popsaným standardům.

▸ Mé dítě nemůže být očkováno vakcínou proti kovidům / posilovací vakcínou z důvodu svého zdravotního stavu. Může se mé dítě zúčastnit tábora i v létě?

V takovém případě se obraťte na místního koordinátora, který vám poskytne další vysvětlení. V tomto případě nemůžeme zaručit vaši účast. Naše obecné zásady jsou následující:

 • Základním pravidlem je, že všichni přihlášení účastníci musí absolvovat základní očkování vakcínou, kterou akceptuje buď Světová zdravotnická organizace, nebo místní zdravotnický orgán (v případě Maďarska Národní centrum veřejného zdraví nebo NNK).
 • Pokud místní předpisy/protokol očkování v domovské zemi táborníka doporučují posilovací (třetí) očkování na základě věku táborníka, je posilovací (třetí) očkování rovněž podmínkou účasti.
 • Pokud jsou účastníkovi tábora - na základě jeho věku a očkovacích předpisů/protokolu jeho domovské země - doporučeny pouze dvě vakcíny, pak by druhá z nich měla být aplikována v období 180 dnů před datem zahájení turnusu účastníka.
 • Účastníci by měli být plně očkováni (dvě nebo tři vakcíny, jak je popsáno výše) do 21. dne před datem zahájení sezení účastníka. 

▸ Může mé dítě dostat druhou nebo třetí vakcínu méně než 21 dní před sezením?

Ne. Účastníci by měli být plně očkováni (dvě nebo tři vakcíny, jak je popsáno výše) do 21. dne před datem zahájení sezení účastníka. 

 • Základním pravidlem je, že všichni přihlášení účastníci musí absolvovat základní očkování vakcínou, kterou akceptuje buď Světová zdravotnická organizace, nebo místní zdravotnický orgán (v případě Maďarska Národní centrum veřejného zdraví nebo NNK).
 • Pokud místní předpisy/protokol očkování v domovské zemi táborníka doporučují posilovací (třetí) očkování na základě věku táborníka, je posilovací (třetí) očkování rovněž podmínkou účasti.
 • Pokud jsou účastníkovi tábora - na základě jeho věku a očkovacích předpisů/protokolu jeho domovské země - doporučeny pouze dvě vakcíny, pak by druhá z nich měla být aplikována v období 180 dnů před datem zahájení turnusu účastníka.

V létě 2022 nemůžeme přijmout přihlášku neočkovaných táborníků nebo táborníků, jejichž očkovací protokol neodpovídá našim výše popsaným standardům.

▸ Rodinný příslušník táborníka / zaměstnance dostal několik dní před táborem COVID-19. Co mám dělat?

Prosíme o upozornění místního koordinátora, a je-li to možné, izolujte táborníka v jiném prostředí. Důrazně doporučujeme provést PCR test před odjezdem na tábor Szarvas. Další testy budou vyžadovány v den příjezdu (provede je náš dedikovaný lékařský tým).

▸ Bude Szarvas Camp poskytovat nějaké testy před příjezdem?

Ne. Všichni táborníci a zaměstnanci musí v den příjezdu absolvovat PCR a antigenní test COVID-19 a poté je často zopakovat podle interního protokolu testování Szarvas Campu. Všechny testy budou prováděny (a pod dohledem) naším dedikovaným lékařským týmem.

▸ Přijímáte negativní testy PCR z domova?

Ne. Všichni táborníci a zaměstnanci musí v den příjezdu absolvovat PCR test a antigenní test COVID-19. Tyto testy budou prováděny (a pod dohledem) naším dedikovaným lékařským týmem.

▸ Budete v táboře dělat testy?

Schopnost zjistit, zda je virus v táboře přítomen, je důležitou součástí pro udržení našeho prostředí stabilního a bez COVID-19. Tým Szarvas Campu a zdravotničtí poradci tvrdě pracovali na vytvoření interního testovacího protokolu. Na základě tohoto protokolu budou táborníci a zaměstnanci pravidelně testováni, a to počínaje dnem příjezdu.

▸ Kdo bude provádět testy na Szarvas Campu?

Táborníci a zaměstnanci budou na základě tohoto protokolu pravidelně testováni. Všechny testy budou prováděny naším dedikovaným lékařským týmem (a pod jeho dohledem).

▸ Jaké testy budete v táboře Szarvas provádět?

Všichni účastníci tábora a zaměstnanci musí v den příjezdu absolvovat PCR test a antigenní test COVID-19 a poté je často zopakovat podle interního protokolu testování Szarvas Campu.

Používají se následující testy: 

NASOFARYNGEÁLNÍ (NP) PCR (testovací vzorek se odebírá z nosohltanu). 

Test detekuje virovou RNA SARS-CoV-2 pomocí technologie RT-PCR v reálném čase (NAAT).

Vzhledem ke klinickému výkonu NP PCR má velmi vysokou citlivost a pozitivní prediktivní hodnotu pro detekci COVID19, takže je optimálním testem pro screening. Má také velmi vysokou specificitu a negativní prediktivní hodnotu, takže je optimálním testem i pro diagnostiku. 

SALIVA BASED PCR (testovací vzorek se odebírá pomocí samoodběrové soupravy při samoodběru).

PCR založená na slinách poskytuje možnost alternativní metody odběru vzorků. Postup založený na samoodběru je optimální v případě častého odběru vzorků.

RAPID ANTIGEN (testování je založeno na vzorku slin odebraném pomocí samoodběrové soupravy při samoodběru). 

Test detekuje virový antigen SARS-CoV-2 pomocí kvalitativní membránové imunoanalýzy (RAT lateral flow). Navzdory těmto omezením v citlivosti má testování antigenu své silné stránky, protože má vysokou specifičnost, poskytuje alternativní metodu odběru vzorků a poskytuje rychlý výsledek v terénu s omezenou citlivostí. 

▸ Kolikrát bude mé dítě na táboře Szarvas testováno?

Schopnost zjistit, zda je virus v táboře přítomen, je důležitou součástí pro udržení našeho prostředí stabilního a bez COVID-19. Tým Szarvas Campu a zdravotničtí poradci tvrdě pracovali na vytvoření interního testovacího protokolu. Na základě tohoto protokolu budou táborníci a zaměstnanci pravidelně testováni, a to počínaje dnem příjezdu.

▸ Musím za testy platit nějaké další poplatky?

Ne. Všechny testy jsou zahrnuty v účastnickém poplatku.

▸ Test mého dítěte byl v den příjezdu pozitivní. Co bude následovat?

Táborník bude izolován v odděleném místě na Szarvas Campu a zůstane pod dohledem dedikovaného lékařského týmu s každodenním testováním. Jakmile bude výsledek testu negativní, může se vrátit mezi ostatní táborníky s požadavkem nosit obličejovou masku po dobu dalších 24-48 hodin.

▸ Mohu se během tábora nechat očkovat?

Ne, ve Szarvas Campu se neprohybá očkování. Účastníci by měli být plně očkováni (dvě nebo tři vakcíny, jak je popsáno výše) do 21. dne před datem zahájení sezení účastníka. 

 • Základním pravidlem je, že všichni přihlášení účastníci musí absolvovat základní očkování vakcínou, kterou akceptuje buď Světová zdravotnická organizace, nebo místní zdravotnický orgán (v případě Maďarska Národní centrum veřejného zdraví nebo NNK).
 • Pokud místní předpisy/protokol očkování v domovské zemi táborníka doporučují posilovací (třetí) očkování na základě věku táborníka, je posilovací (třetí) očkování rovněž podmínkou účasti.
 • Pokud jsou účastníkovi tábora - na základě jeho věku a očkovacích předpisů/protokolu jeho domovské země - doporučeny pouze dvě vakcíny, pak by druhá z nich měla být aplikována v období 180 dnů před datem zahájení turnusu účastníka.

V létě 2022 nemůžeme přijmout přihlášku neočkovaných táborníků nebo táborníků, jejichž očkovací protokol neodpovídá našim výše popsaným standardům.

▸ Je v táboře povinné nosit obličejovou masku?

V tomto okamžiku budou muset nosit obličejovou masku (KN95, FF2) pouze někteří zaměstnanci a ti, kteří mají příznaky s negativním testem, a to na požadovaném místě a v požadovaném čase.

▸ Poskytnete v případě potřeby masky?

Ano, v případě potřeby poskytneme našim táborníkům a zaměstnancům potřebné masky FFP2/KN95.

▸ Rád bych navštívil své dítě. Jak to mohu udělat?

Letos v létě bude Szarvas Camp fungovat jako uzavřený kampus, což znamená, že jakmile naši táborníci a zaměstnanci přijedou, nebude jim dovoleno odejít. Letos nebudou mít žádní rodiče/zákonní zástupci možnost navštívit tábor Szarvas.

▸ Může mé dítě na krátkou dobu opustit tábor?

Letos v létě bude tábor Szarvas fungovat jako uzavřený kampus, což znamená, že jakmile naši táborníci a zaměstnanci přijedou, nebude jim dovoleno odejít. Uvědomujeme si také, že táborníci a/nebo zaměstnanci mohou potřebovat opustit tábor, např. kvůli další lékařské péče. Tyto členy opatrně přivítáme zpět v táborové komunitě s předpokladem, že se nosí vhodná pokrývka obličeje, fyzická vzdálenost bude zachována a s tím riziko přenosu viru bude minimální. Zdravotnický personál může vyžadovat další testy.

▸ Co když se mé dítě během tábora nakazí?

Táborník bude izolován v odděleném místě ve Szarvas Campu a zůstane pod dohledem dedikovaného lékařského týmu s každodenním testováním. Jakmile bude výsledek testů negativní, může se vrátit mezi ostatní táborníky s požadavkem nosit obličejovou masku po dobu dalších 24-48 hodin. Pokud se infekce objeví v posledních dnech tábora, budeme i nadále poskytovat lékařskou péči (a plnou penzi) až do možnosti odjezdu domů.

▸ Mohu si vzít dítě domů, pokud se na táboře Szarvas nakazí?

Nemůžeme vám v tom zabránit, ale pro vaši vlastní bezpečnost (a bezpečnost vašeho okolí) vám to důrazně doporučujeme. Táborník bude izolován v odděleném místě ve Szarvas Campu a zůstane pod dohledem dedikovaného zdravotnického týmu s každodenním testováním. Jakmile bude výsledek testů negativní, může se vrátit mezi ostatní táborníky s požadavkem nosit obličejovou masku po dobu dalších 24-48 hodin. Pokud se infekce objeví v posledních dnech tábora, budeme i nadále poskytovat lékařskou péči (a plnou penzi) až do možnosti odjezdu domů.

▸ Kdo mě bude informovat, pokud se mé dítě nakazí na táboře Szarvas?

Náš zdravotnický tým vás bude informovat. Budou mít k dispozici kompletní anamnézu vašeho dítěte.