Termeni și condiții

Acești Termeni și condiții generale ("TCG") conțin termenii și condițiile de utilizare a Taberei Internaționale de Tineret Evreiesc Szarvas (adresa: 5540 Szarvas, Erzsébetliget 1., "Tabăra Internațională de Tineret Evreiesc Szarvas"), operată de Fundația JDC Ungaria ("Operatorul") și pentru utilizarea site-ului web www.szarvas.camp, precum și drepturile și responsabilitățile părților și ale oaspeților suplimentari care sosesc împreună cu acestea ("Părțile").

Normele practice și de securitate detaliate pentru utilizarea Taberei Internaționale de Tineret Evreiesc Szarvas sunt prevăzute în Regulamentul de funcționare ("Regulamentul de funcționare"), în Manualul taberei și în declarațiile părinților; dispozițiile referitoare la gestionarea datelor cu caracter personal ale părților sunt prevăzute în "Politica de gestionare a datelor", care constituie anexe la CGC (în calitate de "Contract").

I. Concepte

Operator: Fundația JDCUngaria
Sediul înregistrat: 1075 Budapest, Síp utca 12.
Locația Taberei Internaționale de Tineret Evreiesc Szarvas: 5540 Szarvas, Erzsébetliget 1.
Reprezentat de: Mircea Cernov, director, și Friedman Alexander, membru al consiliului de administrație, împreună
E-mail : info@szarvas.camp

Invitat: Orice persoană care utilizează efectiv serviciile Taberei Internaționale de Tineret Evreiesc Szarvas; care comandă serviciile Taberei Internaționale de Tineret Evreiesc Szarvas sub supravegherea unui reprezentant legal.

Rezervare / Înregistrare / Cerere:  Oaspeții pot utiliza serviciile Taberei Internaționale de Tineret Evreiesc Szarvas după înregistrarea online și plata taxei de participare.

Serviciu: Tabăra Internațională de Tineret Evreiesc Szarvas primește oaspeții care doresc să studieze într-un mod distractiv și să se recreeze cu 4 (patru) schimburi consecutive de 12 zile.

II. Domeniul de aplicare și VALIDITATEA acordului

 1. Prezentul acord se încheie permanent, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.
 2. Locul de desfășurare a serviciilor furnizate în temeiul prezentului acord este Ungaria, la Tabăra Internațională de Tineret Evreiesc Szarvas.
 3. Acordul dintre părți se încheie prin trimiterea confirmării scrise după finalizarea rezervării și durează până la plecarea din Tabăra Internațională de Tineret Evreiesc Szarvas după utilizarea serviciului.

III. Înregistrare

 1. Tabăra Internațională de Tineret Evreiesc Szarvas va fi folosită exclusiv de către oaspeții înregistrați.
 2. La înregistrare, oaspetele trebuie să furnizeze datele obligatorii pe fișa de înregistrare. Minorii se pot înregistra numai sub supravegherea reprezentanților lor legali.
 3. Înregistrarea are loc pe site-ul web al operatorului la adresa reg.szarvas.camp. 
 4. La înregistrare, oaspeții trebuie să furnizeze date reale și sunt de acord ca operatorul să aibă dreptul de a verifica aceste informații la intrarea în Tabăra Internațională de Tineret Evreiesc Szarvas și, în plus, în cazul în care aceste date sau detalii nu sunt reale, recunosc că intrarea poate fi refuzată. Despăgubirile care decurg din furnizarea de date incorecte sau false vor fi suportate de către oaspetele care se înregistrează. Operatorul are dreptul de a refuza rezervarea defectuoasă sau eronată sau, în caz de îndoială, de a verifica validitatea datelor sau detaliilor oaspetelui care se înregistrează.
 5. La finalizarea înregistrării, oaspetele va accepta Politica de gestionare a datelor și acești Termeni și condiții generale. De asemenea, Oaspetele va declara că recunoaște și acceptă faptul că în Tabăra Internațională de Tineret Evreiesc Szarvas vor fi realizate fotografii individuale și de grup și înregistrări video care vor fi folosite de către Operator și declară, de asemenea, că acceptă newsletter-ul.
 6. După trimiterea înregistrării, sistemul trimite un e-mail de confirmare către oaspete.

IV. Reguli de rezervare și cumpărare a biletelor

A - Reguli generale:

 1. La Tabăra Internațională de Tineret Evreiesc Szarvas se poate intra doar după confirmarea înscrierii, cu declarația părinților completată și semnată de reprezentantul legal și un certificat medical.

B - Rezervarea și cumpărarea de bilete pe site:

 1. Înscrierea pe site-ul web reg.szarvas.camp are loc așa cum este descris pe site.
 2. După înregistrarea unui utilizator, adresa de e-mail trebuie confirmată prin intermediul linkului care se găsește în primul e-mail de confirmare.
 3. La înregistrare, datele participanților și evenimentul (tura) se aleg și se plătesc din coșul de cumpărături.
 4. După ce faceți clic pe butonul "Finalizați comanda", sistemul va trece la pagina de plată Borgun. Plata poate fi îndeplinită cu tipurile de carduri de credit indicate pe site-ul Borgun. Pentru a plăti aici, se introduce numele indicat pe cardul de credit, numărul, data expirării și codul de valabilitate (CVC2 sau CVV2) al cardului. Oaspetele, după ce a indicat datele cardului de credit, face clic pe butonul "Pay" pentru a începe tranzacția.
 5. Plata efectuată cu succes este confirmată de site-ul Borgun prin e-mail, dar acest lucru nu reprezintă confirmarea rezervării, pentru care oaspetele va primi un e-mail de confirmare din partea operatorului.
 6. Operatorul nu este răspunzător pentru eventualele erori care apar în cursul plății cu cardul de credit. În momentul plății, oaspetele este responsabil pentru faptul că are dreptul de a utiliza metoda și mijloacele de plată indicate și că detaliile furnizate sunt reale și exacte. Daunele care decurg din furnizarea inexactă sau incorectă a datelor sunt suportate de către oaspete.
 7. După ce plata este înregistrată, sistemul revine la site-ul reg.szarvas.camp, unde sunt afișate următoarele detalii ale "achiziției": Numărul de referință Borgun, ID-ul comenzii și ora rezervării.
 8. În cazul unei rezervări și al unei achiziții reușite, operatorul va trimite un e-mail de confirmare la adresa indicată în timpul rezervării, care poate fi salvat sau tipărit. În cazul în care oaspetele nu primește un astfel de e-mail de confirmare în termen de 2 (două) ore și acesta nu se găsește în dosarele de spam sau de gunoi, vă rugăm să contactați organizatorii Taberei Szarvas (info@szarvas.camp).
 9. E-mailul de confirmare va fi calificat drept confirmare a rezervării, adică începerea îndeplinirii Serviciului.
 10. Oaspetele primește o factură electronică pentru achiziție prin e-mail.

V. Taxa de serviciu

 1. Serviciile Taberei Internaționale de Tineret Evreiesc Szarvas pot fi utilizate după plata taxei de participare. Taxele de participare se găsesc pe site-ul szarvas.camp, precum și în broșura informativă a Taberei Internaționale de Tineret Evreiesc Szarvas
 2. În cazul unor cereri individuale, grupuri mai mari, evenimente de companie sau al unui cupon de reducere, operatorul are dreptul de a stabili prețuri diferite sau prețuri individuale pentru utilizarea Taberei Internaționale de Tineret Evreiesc Szarvas.
 3. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile indicate pe site-ul său. Prețurile indicate sunt prețuri brute, inclusiv valoarea TVA.

VI. Utilizarea taberei internaționale de tineret evreiesc Szarvas

A - Respectarea Regulamentului Camerei

 1. Atunci când folosesc Tabăra Internațională de Tineret Evreiesc Szarvas, Oaspeții trebuie să respecte prevederile Regulamentului casei, liniile directoare din Manualul taberei și prevederile prevăzute în declarația părinților.
 2. În cazul oricărei încălcări a Regulamentului casei, Operatorul are dreptul să excludă oaspetele care a comis încălcarea de pe teritoriul Taberei Internaționale de Tineret Evreiesc Szarvas fără rambursarea taxelor.

VII. Gestionarea datelor

 1. Prin prezenta, oaspetele este de acord ca operatorul să gestioneze datele referitoare la oaspete dezvăluite sau cunoscute de către operator în legătură cu serviciul în conformitate cu prevederile politicii de gestionare a datelor și declară că operatorul are consimțământul persoanei vizate în ceea ce privește datele cu caracter personal dezvăluite.
 2. În momentul înregistrării și prin intrarea în Tabăra Internațională de Tineret Evreiesc Szarvas, oaspetele acceptă (implicit) ca Operatorul să facă fotografii individuale și de grup și înregistrări video individuale și de grup sau de panou pe teritoriul Taberei Internaționale de Tineret Evreiesc Szarvas și că Operatorul poate folosi aceste fotografii și înregistrări video pe interfețele sale online (site, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc.).
 3. Operatorul va trimite buletine informative la adresa de e-mail a oaspetelui furnizată în momentul înregistrării cu privire la evenimentele sale, acțiunile de vânzare și elementele de interes.

IX. Modificarea acordului

 1. Având în vedere că raportul juridic încheiat de și între părți în baza prezentelor CCG este creat într-o anumită zi și pentru o anumită perioadă de timp, Operatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral prevederile prevăzute în prezentul Contract, extinzând utilizarea, accesul și orele de funcționare a Taberei Internaționale de Tineret Evreiesc Szarvas, precum și toate condițiile și tarifele aplicabile pentru aceasta în viitor. O astfel de modificare nu va afecta taxele de participare și serviciile plătite anterior.
 2. Operatorul va anunța modificările aduse la CG, la serviciu și la prețul biletelor pe site-ul său web.

X. Rezilierea și rezilierea acordului

 1. În temeiul articolului 29. Decretul Guvernului 45/2014. (II. 26.) privind normele detaliate ale contractelor încheiate între consumatori și întreprinderi, Invitatul nu are dreptul de reziliere fără explicații în temeiul art. 20., având în vedere că, în conformitate cu secțiunea I.), alineatul (1), articolul 29. din decretul guvernamental menționat anterior, prezentul acord este un acord legat de activități de timp liber în cazul în care data de executare (data schimbului) a fost specificată în acord.

XI. Plângeri, soluționarea litigiilor, competență

 1. Oaspetele poate face o plângere verbală, care va fi investigată imediat de către operator. În cazul în care oaspetele nu este de acord cu soluționarea reclamației sau dacă reclamația nu poate fi investigată imediat, atunci operatorul înregistrează reclamația și punctul de vedere al acesteia și îi înmânează oaspetelui o copie a acesteia la fața locului, în cazul unei reclamații verbale comunicate personal, sau o trimite oaspetelui, împreună cu răspunsul specific, nu mai târziu de data stabilită în secțiunea XI.2., în cazul reclamațiilor verbale comunicate la telefon sau prin intermediul altor servicii de telecomunicații electronice. Operatorul și Oaspetele își soluționează litigiile juridice în principal pe cale extrajudiciară, prin negocieri.
 2. În cazul oricărui litigiu legal între Operator și Oaspetele, reclamațiile pot fi făcute la adresa de e-mail info@szarvas.camp a Operatorului sau prin poștă, care vor fi investigate de către Operator, care va informa Oaspetele cu privire la rezultatul acestei investigații în termen de cel mult 30 de zile prin mesaj electronic sau prin poștă în scris. Oaspetele are dreptul de a solicita o consultare cu Operatorul în termen de 8 zile de la primirea răspunsului în scris, în cazul în care nu acceptă informațiile furnizate de Operator. În cazul în care consultarea nu conduce la un acord în termen de 14 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea oaspetelui de către operator, atunci oaspetele se poate adresa instanței de judecată, altor autorități sau organismelor de arbitraj.
 3. Codul de conduită privind practicile comerciale neloiale împotriva consumatorilor poate fi consultat aici: Codul de conduită al Camerei de Comerț și Industrie a județului Pesta: PMKIK Etikai Kódexe.
 4. În cazul unui litigiu juridic în materie de consum, Oaspetele are dreptul de a se adresa organismului de arbitraj competent în țara de reședință a Oaspetelui. Sediile înregistrate, datele de contact telefonic și de internet și adresele de e-mail ale organismelor de arbitraj pot fi găsite la adresa www.fogyasztovedelem.kormany.hu.
 5. În caz de încălcare a drepturilor de consumator ale oaspetelui, acesta poate depune o plângere la autoritatea de protecție a consumatorilor competentă în țara de reședință a oaspetelui. Datele de contact ale acestora se găsesc aici: jarasinfo.gov.hu.

XII. Alte dispoziții

 1. În conformitate cu Legea LXXVI din 1999 privind drepturile de autor, site-ul web al operatorului www.szarvas.camp este calificat ca o colecție de lucrări ca o compoziție unică și, prin urmare, acest site web, precum și orice conținut plasat pe acesta, se află sub protecția drepturilor de autor. Este interzisă utilizarea aspectului exterior al site-ului web ca operă de artă creată prin grafică pe calculator; software-ul și textele site-ului web sau politicile acestuia nu pot fi utilizate fără permisiunea scrisă a Operatorului; de asemenea, este interzisă utilizarea oricărei aplicații capabile să modifice site-ul web sau orice parte a acestuia. Orice date de pe site-ul web sau din baza de date a acestuia pot fi preluate numai în urma acordului scris al Operatorului cu trimitere la site-ul web, indicându-se sursa. Titularul drepturilor: Operator.
 2. Textul prezentelor CCG în vigoare este disponibil pe site-ul web al operatorului.
 3. Întrebările care nu sunt reglementate în prezentele CGC sunt reglementate de Codul civil, Decretul Guvernului 45/2014. (II.26.) privind contractele dintre consumatori și întreprinderi și Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale și alte reglementări legale relevante.

XIII. PROGRAMUL SZARVAS GOES ONLINE (ZILELE SPIRITULUI SZARVAS) SUB-SITE-UL PROGRAMULUI (2020)

 1. Tabăra Internațională de Tineret Evreiesc din Szarvas creează o comunitate care hrănește și consolidează dezvoltarea personală și comunitară și se bazează pe oferirea unei educații distractive într-un mediu sigur, încurajator și variat, de către lideri calificați și profesioniști remarcabili și bine informați. Oferim o varietate de oportunități de explorare și consolidare a identității prin prezentarea numeroaselor posibilități de identificare cu iudaismul lor cultural, religios, tradițional și comunitar, dar lăsăm fiecăruia să își aleagă singur calea.
 2. Tabăra continuă să facă ca iudaismul pe care îl reprezintă să fie acceptat și deschis pentru toți. Îi ajutăm pe copii să își trăiască propria identitate iudaică și le permitem și îi încurajăm să găsească un sentiment de comunitate. Prin experiențe de grup, învățare și posibilitatea de a experimenta iudaismul, fiecare poate face următorul pas în călătoria sa evreiască.
 3. Programele noastre se bazează pe deschiderea față de tradițiile și valorile evreiești care sunt comunicate în mod interactiv, prin dezbateri și discuții, conversații, artă, jocuri și, mai presus de toate, prin principiul liberei alegeri.

În sezonul 2020, tabăra se va muta în spațiul online și ne vom concentra pe obiectivele noastre cele mai importante:

Tabăra Szarvas este un program al AMERICAN JEWISH JOINT JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE (THE JOINT). Biroul din Ungaria este reprezentat de JDC Hungary Foundation.

4. Responsabilitate 

4.1 - Tabăra Szarvas a luat legătura cu managerii de programe și a aprobat încrederea deplină că programele și evenimentele oferite de aceștia vor asigura creșterea comunității, precum și transmiterea valorilor Taberei. Pentru a vă oferi cea mai mare varietate posibilă prin intermediul platformei neobișnuite- mulți oameni vor pune în scenă diverse programe în afara cadrului obișnuit al taberei - unde vă puteți bucura de vibrația vieții comunitare. Cu toate acestea, din cauza circumstanțelor menționate mai sus, există anumite lucruri pentru care nu ne putem asuma responsabilitatea și vă sugerăm să ajutați și să monitorizați alegerea programelor la care participă participanții minori.

4.2 - Prin intermediul paginii de pornire și a link-urilor sale, un acces extern la persoana responsabilă de organizarea programelor online ("Profesorul") a furnizat aceste conținuturi pentru care Fundația JDC Ungaria ("Furnizorul") nu este responsabilă.

4.3 - Toți participanții la oricare dintre programele menționate mai sus sunt responsabili pentru ei înșiși și pentru bunurile lor. Cei care iau parte ("Participanții") recunosc că Fundația JDC Ungaria nu poate fi trasă la răspundere, în condițiile legii civile, pentru orice abatere sau accident la aceste evenimente.

4.4 - În caz de anulare sau din alte motive, dacă programul se întrerupe din vina Profesorului sau dacă programul este implementat cu un conținut diferit sau în cazul unei performanțe nesatisfăcătoare a Profesorului, Furnizorul nu are nici o răspundere sau responsabilitate legală, nici față de Participanți, nici față de o terță parte.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1 - Participanții declară prin prezenta că au citit Regulile privind protecția datelor și le acceptă. Participanții declară că sunt de acord cu prelucrarea și controlul datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulile privind protecția datelor.

5.2 - În ceea ce privește protecția și prelucrarea datelor care au fost furnizate direct de către participanți profesorului, prestatorul nu are nicio responsabilitate legală.


Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Numele: Oficiul pentru protecția datelor Korlátolt Felelősségű Társaság

Număr de telefon: +36 1 240 6354

Fax: +36 1 240 6353

E-mail: office@nogradilaw.hu