Datumi i cene

U 2022 svaka smena traje deset dana, od nedelje do utorka. 

SARVAŠ 2022. — datumi smena:

I smena: 24. jul–2. avgust 2022.
II smena: 7.–16. avgust 2022.
III smena: 21.–30. avgust 2022.

Cene - Sarvaš 2022

Puna cena kampa za jednu osobu iznosi više od 1000 USD, ali uz pomoć naših velikodušnih donatora, većina naših zajednica plaća znatno manje. Molimo kontaktirajte vaše lokalne koordinatore za više informacija o smanjenoj ceni.

Međutim, ako možete priuštiti, molimo Vas da platite punu cenu, ili onoliko koliko možete, kako biste omogućili i drugoj deci koja nisu u materijalnoj mogućnosti da prisustvuju (za više informacija, molimo Vas da se obratite lokalnom koordinatoru)

Molimo kontaktirajte vaše lokalne koordinatore za više informacija načinu plaćanja.

Molimo budite u kontaktu sa vašim lokalnim koordinatorima kako biste dobili sve potrebne informacije o putovanju, vremenu polaska...