Szabályok és javaslatok

Mindent megteszünk azért, hogy a Szarvasi Tábor egészséges és biztonságos környezet legyen, mind táborozóink, mind stábunk számára. A táborba való jelentkezéssel minden törvényes képviselő, táborozó és csapattag elfogadja a tábori házirendet, valamint a tábor előírásait és szabályait.

Elfogadhatatlan viselkedési normák és következményei:

Az idő előtti hazautazás költsége minden esetben a szülőt/törvényes képviselőt terheli! Amennyiben a szülő/törvényes képviselő nem tudja fogadni a gyermekét kizárása után, ki kell jelölnie egy ideiglenes gyámot a gyermeknek, akihez haza tud menni.

Figyelem!

A látogatásról

A táborozók és a tábor dinamikája érdekében a látogatási nap kizárólag a tábor nyolcadik napja, vasárnap. A vendégeket szeretettel várjuk, de a látogatók csak 13 és 18 óra között tartózkodhatnak a tábor területén. A táborozókat a tábor területéről csak törvényes képviselő viheti ki, aláírt kilépővel. Amennyiben más hozzátartozó, rokon, ismerős szeretne a táborozóval távozni, az minden esetben csak a törvényes képviselő írásos engedélyével történhet. A látogatónapon kívüli látogatásra a tábor vezetősége adhat engedélyt. Ebben az esetben a vendég előzetes egyeztetés alapján tartózkodhat a tábor területén.

A biztonságról és az egészségről

A táborozók részére, az indulástól az érkezésig a teljes időtartamra balesetbiztosítást kötünk, amely a tábor területén, illetve a táborozás ideje alatt, a táborvezetőség által felügyelt rendezvények helyszínén esetlegesen bekövetkező káreseményekre nyújt biztosítást.

A tábor mindenben megfelel az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) és a HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) szabályainak.

Az állami szabályok értelmében a szervezett nyári tábor vagy üdülés kezdete előtt a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek formanyomtatványon kell nyilatkoznia, hogy a táborozásban részt vevő gyermek egészségi állapota megfelelő. A táborozást a kitöltött nyilatkozat nélkül megkezdeni nem lehet! A tábor szabályainak megfelelően a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek írásban hozzá kell járulnia a gyermeke táborozásához, elfogadva a tábor szabályait és kereteit.

A TAJ kártyáját vagy annak másolatát minden résztvevő hozza magával a táborba!