COVID-19

SZARVAS KAMPI & COVID-19 YÖNERGELERİ (23 MART 2023)

 

COVID-19 ile ilgili bilgiler sürekli olarak değişmekte ve gelişmektedir ve bu kılavuzlar, yayınlanma zamanı ile 2023 yaz oturumlarının sonu arasında ihtiyaç duyulması halinde değiştirilebilir. 

Her yaz Szarvas Kampı topluluğumuz için büyülü anılar yaratmaktan gurur duyuyoruz. Yahudi halkının değişen gerçeklere uyum sağlama becerisi ile her zaman gurur duyduğu gibi, kampın başarısı de her zamankinden daha fazla herkesin uzmanlar ve kamp yönetimi tarafından belirlenen kurallara bağlı kalmasına bağlıdır. 

Bu kılavuzlar, CDC, ECDC ve Amerikan Kamp Birliği (ACA) tarafından yayınlanan COVID-19 en iyi uygulamalarının yanı sıra son üç yılda faaliyet gösteren diğer kamplardan, okullardan ve gençlik programlarından öğrenilenleri kullanılarak geliştirilmiştir. Çok katmanlı bir azaltma stratejisinin önemini öğrendik, bu da kampların testler ve daha kalıcı bir ortam yaratarak (kampa giren veya çıkan minimum insanla) COVID-19 virüsünün herhangi bir ikincil yayılmasının önlenmesi sağladı. Bu kılavuz, Szarvas Kampı ailelerine ve personeline kamp oturumları sırasında COVID-19 riskini azaltmak için politika ve prosedürlerimizi nasıl uyarladığımız hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Bilgiler değiştikçe ve geliştikçe, bu yönergeler de mevcut gerçekleri yansıtacaktır. 

Hazırlık seviyemiz ne olursa olsun, COVID-19'un Szarvas Kampında bulunmayacağını garanti edemeyeceğimizin farkındayız, ancak kampı güvenli ve anlamlı bir şekilde yürütme becerimize güveniyoruz. Aslında, virüs kampa girecekmiş gibi hareket ediyoruz. COVID-19'a yakalanmaları halinde kampçılara ve personele bakabileceğimize ve kampa girdiğinde virüsün yayılmasını izole edip durdurabileceğimize inanıyoruz. 

Bu kılavuzun ilkeleri, bu yaz nasıl güvenli bir şekilde çalışmayı planladığımızı ele alacak ve paylaşacaktır. Bu belge, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli konuları içermektedir:

Daha önce de belirtildiği gibi, bu yönergeler değişikliğe tabidir. Bir değişiklik olması durumunda, vazgeçme hakkına sahipsiniz. Bu, oturumlarımızdan herhangi birine kayıt yaptırmış ve ödeme yapmışsanız ve bu yönergeleri değiştirirsek ve siz veya kampçınız artık yönetmeliğimize uymadığı veya artık uyamıcağı takdirde, belirli bir geri ödeme hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Ancak, katılım durumunda, tüm düzenlemelere her zaman uyulması gerekmektedir.

Tüm ebeveynlerin ve yasal vasilerin bu yönergeleri kampçılarla birlikte gözden geçirmelerini rica ediyoruz. COVID-19 Yönergelerimizin tamamını okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

 

TEMEL VARSAYIMLAR 

2023'ün yazını planlarken, güvenli bir şekilde açılmak için felsefemizi ve yaklaşımımızı paylaşmak istiyoruz. Eşzamanlı olarak üzerinde çalıştığımız iki temel hedefimiz var:  

  1. Kampçılarımızın, personelimizin ve toplumumuzun sağlığı, emniyeti ve güvenliği için mümkün olan her şeyi yapmak 
  2. Anlamlı bir Szarvas Kampı deneyimi sağlamak

Aşağıda listelenen temel varsayımlar, COVID-19 kılavuzlarımızın oluşturduğu temellerdir. Pandemi ve ilgili kılavuzlarla ilgili durum gelişmeye devam ettikçe, bu varsayımları ve kılavuzlarımızın bileşenlerini buna göre ayarlama hakkımızı saklı tutuyoruz.

  1. Güvenli bir şekilde faaliyet gösterebiliriz. Çeşitli kaynaklardan (2020 ve 2021'de faaliyet gösteren kamplar ve etkinlikler, CDC, ECDC ve ACA) ve 2022'deki kendi deneyimlerimizden öğrendiklerimiz, bu yaz kampı güvenli bir şekilde işletmek için çok katmanlı, farmasötik olmayan müdahalelerden oluşan kapsamlı bir strateji uygulama becerimize güvenmemizi sağlıyor. Organizatörler Eğitim Kadrosu, Tıbbi Kadro ve diğer ekip üyeleri de dahil olmak üzere herhangi bir zamanda artık güvenli bir şekilde faaliyet gösteremeyeceğimizi düşünürse, bunu göze alınarak hareket etmekte tereddüt etmeyeceğiz. 
  2. Yapabileceğimizin en iyisinin bu olduğunu varsayıyoruz. Bu pandemi toplumun birçok katmanında çoklu anlatılar yarattı. Son iki yıl göz önünde bulundurulduğunda, resmi kurumlara duyulan güvenin azaldığını ve toplumlarımızdaki pek çok kişinin bilgi sahibi olmak ve kendilerinin ve ailelerinin güvenliği için çalışmak üzere önemli ölçüde zaman ve enerji harcadığını anlıyoruz. Görüş farklılıklarını kabul ediyoruz ve tartışmaları memnuniyetle karşılıyoruz, ancak aynı fikirde olmasanız bile bu kılavuza her zaman uyulmalıdır.
  3. COVID-19 aşısı kampçılarımız ve personelimiz için de bir zorunluluktur. Tıp uzmanlarına danışarak, bu yaz kamp başlamadan önce tüm kampçılarımızın ve personelimizin aşılanmasını şart koşuyoruz.
  4. COVID-19 yaz boyunca bir halk sağlığı sorunu olmaya devam edecektir. Macaristan Ulusal Sağlık yetkilileriyle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz ve COVID-19'un yaz boyunca dünyanın dört bir yanında hizmet verdiğimiz topluluklarda ve kamp topluluğumuzda mevcut olacağı varsayımıyla hareket ediyoruz.
  5. Kampçılarımızda ve personelimizde virüsün erken tespitine olanak sağlamak için testler yeterince mevcut olacaktır. Testlerin (hem hızlı antijen hem de PCR) ve test malzemelerinin kampçılar ve personel için kolayca erişilebilir olacağına inanıyoruz. Szarvas Kampı'nın dahili test protokolüne dayalı olarak tarama (test) yapılacaktır.


UYUM KÜLTÜRÜ  

COVID-19 riskini azaltmak için hazırlıklıyız ve toplumumuzu etkilemesi durumunda müdahale etmeye hazırız. Uluslararası sağlık kılavuzlarını ve tavsiyelerini kullanarak COVID-19'un hem kampa girme hem de kamp boyunca yayılma riskini azaltacağız. Bu kılavuz ilkeler boyunca, bunların 2023 Yazı için planlarımızı ve protokollerimizi nasıl etkilediğini sizlerle paylaşacağız. Personelimizin ve kampçılarımızın Szarvas Kampı'nın politikalarına uymalarını istiyoruz. Uyulmaması kamptan çıkarılmayla sonuçlanabilir.

 

ÇOKLU KATMANLAR BAŞARIYI ARTIRIR

Her bir önleme tedbirinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri olduğu varsayımıyla hareket ediyoruz, ancak birden fazla önleme tedbirini üst üste koymakla virüsün kampa girmesinin ve kamp boyunca yayılmasının radikal bir şekilde daha az ihtimalı olacaktır. Faaliyetlerimizi ve kampın tüm yönlerini aşağıdaki önleme tedbirlerine uyacak şekilde tasarlıyoruz:

 

KAMP ÖNCESİ BEKLENTİLER DÜŞÜK RİSKLİ DAVRANIŞLAR 

Kampa varıştan 10 gün önce kampçılar, personel ve aile üyeleri şunları yapmalıdır: 

 

AŞILAR & DOKÜMANTASYON GEREKLİLİĞİ

Politika İstisnaları: Belirli tıbbi durumları olan bireylerin (örneğin, belirli bir aşıya karşı belgelenmiş alerji veya ciddi advers reaksiyon vb. Bu durumlarda sorunu belgeleyen ve çocuğa verilen aşının daha fazla dozundan muaf olduğunu ispatlayan bir doktor raporu Szarvas Kampına verilmelidir. Buna ek olarak, bir birey veya ailesi belirli bir durumun hafifletici koşullar oluşturduğuna inanırsa ve bu iddiayı doğrulayan bir tıp doktorundan bir mektup verirse, Szarvas Kampı bu tür durumları duruma göre ve olay bazında inceleyecektir.

 

SICAKLIK VE SEMPTOM IZLEME 

Kampa gelmeden önceki 10 günlük süre boyunca, tüm kampçılar ve personel COVID-19 ile ilgili semptomlar açısından kendi kendilerini izlemeli ve ateşlerini her gün kontrol etmelidir. Tüm kampçıların ve personelin varışlarından en az 72 saat önce herhangi bir ilaç kullanmadan tamamen semptomsuz olmaları gerekecektir.

 

TEST STRATEJISI 

Virüsün kampta mevcut olup olmadığını belirleyebilmek, ortamımızı istikrarlı ve COVID-19'dan uzak tutmak için kritik bir bileşendir. Szarvas Kampı ekibi ve tıbbi danışmanları, dahili bir test protokolü oluşturmak için çok çalıştı. Kampçılar ve personel bu protokole göre düzenli olarak test edilecektir. Tüm testler sağlık ekibimiz tarafından (ve gözetiminde) yapılacaktır.

Aşağıdaki testler kullanımda olacaktır: 

NASOFARİNGEAL (NP) PCR (test örneği nazofarengeal sürüntü ile alınır). 

Test, SARS-CoV-2 viral RNA'sını gerçek zamanlı RT-PCR (NAAT) teknolojisi ile tespit eder.

NP PCR'ın klinik performansı göz önüne alındığında, COVID-19'u tespit etmek için çok yüksek hassasiyete ve pozitif prediktif değere sahiptir, bu nedenle tarama için en uygun testtir. Aynı zamanda çok yüksek özgüllüğe ve negatif prediktif değere sahiptir, bu nedenle teşhis için de optimal bir testtir. 

SALIVA BAZLI PCR (test numunesi, kendi kendine numune alma işlemi sırasında kendi kendine toplama kiti ile alınır).

Tükürük bazlı PCR, alternatif bir örnekleme yöntemi fırsatı sunar. Kendi kendine örneklemeye dayalı süreç, sık örnekleme durumunda en uygunudur. 

RAPID ANTIGEN (kendinden numune alma işlemi sırasında kendinden numune alma kiti ile alınan numunenin test edilmesi). 

Test, SARS-CoV-2 viral antijenini kalitatif membran bazlı immünoassay (RAT lateral akış) teknolojisi ile tespit eder. Antijen testi hassasiyetteki bu eksikliklerine rağmen, güçlü yönlere sahiptir. Yüksek özgüllüğü ve alternatif bir numune alma yöntemi sağlaması için hassasiyetteki eksiklikleri yanı sıra hızlı sonuçlar vermektedir.

Sağlık ekibimizle birlikte çalışacak ve bu testlerin ne zaman uygulanacağını belirlemek için en iyi uygulamaları kullanacağız. COVID-19 testi yapılması gerektiği tespit edilen herkes, sonuçlar belli olana kadar karantinaya alınacaktır. Grupları kamp programlarına devam edecektir. 

Kamp, COVID-19 belirtisi gösteren topluluğumuzun herhangi bir üyesinin virüsün varlığını ekarte etmek için test edilmesini talep etme hakkını saklı tutar. 

Kamptayken, bir kampçı virüs belirtileri gösterirse, izolasyona alınacak ve sağlık personelimiz tarafından COVID-19 PCR testi yapılacaktır. Test sonuçlarının laboratuvardan 24-36 saat içinde gelmesi beklenmektedir. Test sonucu negatif çıkarsa, kişi mevcut kamp politikalarına uygun olarak semptomları düzelene kadar Sağlık Merkezinde kalacaktır.

Gerektiğinde, kampçının kişisel (sağlık) verileri COVID-19 testini gerçekleştiren ortak laboratuvar tarafından işlenecektir. Yasal vasi, başvuruyu tamamlayarak JDC Macaristan Vakfı'nın kampçının verilerini işleyebileceğini ve COVID-19 testini gerçekleştiren laboratuvara iletebileceğini kabul eder.

 

İZOLASYON & KARANTİNA

COVID-19 semptomlarını gösteren bir kampçı veya personeli karantinaya almamız gerektiğinde kampta geçici karantina alanları olarak kullanılacak birkaç boş oda ayırıyoruz. Gri bölge geçici izolasyon için, kırmızı bölge ise kalıcı izolasyon için kullanılacaktır.

Herhangi bir tıbbi semptom görüldüğü durumunda, yerel sağlık ekibi COVID-19 için test yapılmasının gerekli olup olmadığını belirleyecektir. Hem hızlı antijen testi hem de PCR testi kullanılabilir. Bir kampçı veya personelin test sonucu pozitif çıkarsa, temaslıları tespit edilecek ve test edilecektir. Her türlü pozitif sonucu olan hastalar kırmızı bölgede izole edilmelidir (kalıcı izolasyon), negatif RAT testinden sonra PCR onayı bekleyen hastalar gri bölgede izole edilmelidir (geçici izolasyon). Yalnızca tarama testi sonucu negatif olan veya semptomatik/temas testi sonucu negatif olan katılımcılar yeşil bölgede kalabilir (izolasyon yok).  

COVID-19 ile enfekte olmuş bir kişi, semptomları düzelmişse ve semptomlarının başlangıcından bu yana 7 gün geçmişse izolasyondan çıkarılabilir. COVID-19 ile enfekte bir kişinin ateşi yoksa ve izolasyonun 4. gününde solunum semptomları ortadan kalkmışsa, 5. günde hızlı antijen testi yapabilir ve izole edilen kişi izolasyondan çıkarılabilir. 

Asemptomatik enfekte olan bireyler, pozitif COVID-19 testinden 5 gün sonra izolasyondan çıkarılabilir. Asemptomatik enfekte olan bir kişi, enfeksiyonu doğrulayan test tarihinden itibaren 5. gün içinde hızlı antijen testine tabi tutulabilir ve sonucun negatif çıkması durumunda izole edilen kişi serbest bırakılabilir.

 

KAMPTA FARMASÖTİK OLMAYAN MÜDAHALELER TEMIZLIK VE SANİTASYON PROSEDÜRLERI VE GELİŞMİŞ HIJYEN 

Kapı kolları, tutamaklar ve sık dokunulan diğer alanlar düzenli olarak dezenfekte edilecektir. Umumi banyolar ve ortak kullanım alanları (örn. yemekhane) ECDC ve WHO tavsiyeleri ve yönergeleri uyarınca günde birkaç kez temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. Kamp çevresinde kullandığımız her alan ve program alanının da kendi sprey şişesi dezenfektanı olacaktır. Szarvas Kampı, COVID-19'a karşı etkili dezenfektanlar kullanmaktadır.  

Szarvas Kampı topluluğunun tüm üyeleri, öksürük ve hapşırık görgü kuralları ve el hijyeni gibi hijyen önlemleri hakkında talimatlar alacak ve tüm etkinlik dönemlerinden, yemeklerden ve diğer yüksek temaslı etkileşimlerden önce ve sonra ellerin sabun ve su veya onaylı el dezenfektanı ile temizlenmesi gerekecektir. Kamp genelindeki el dezenfektanı istasyonlarının sayısı, gelişmiş protokollere uyum sağlamak için artırılmıştır.

Personel, gelişmiş hijyen ve sanitasyon prosedürleri konusunda ek eğitim alacaktır.

 

KAMP PROGRAMI 

Bu yaz için bir kamp deneyime yönelik  kriterlerimizi karşılayan, eğlenceli, neşeli ve ilgi çekici bir program tasarlıyoruz. Rutinlerin sürekli değiştiği, fiziksel mesafenin gerekli olduğu ve etkileşimin ekran karşısında oturmakla sınırlı olduğu bu yaz döneminde kampçıların deneyimlerinin ne kadar önemli ve anlamlı olacağını biliyoruz.

Bunu başarmak için, bazı programlarımızı sunma şeklimizde, bu kılavuzda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi ayarlamalar yaptık. Buna ek olarak, bu yaz programlamamızda esnek kalacağız ve kamp topluluğumuzun ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre hızla dönmeye hazır olacağız. Kamp topluluğumuzun sağlığı ve güvenliği için her şeyi yaptığımızdan emin olmak için her faaliyetin nasıl değiştirilmesi gerekebileceğini inceliyoruz. Her faaliyet alanı, tüm ECDC ve WHO kurallarına ve tahsis edilen tıbbi personelimizin tavsiyelerine uygun olarak ayarlanmış planlara sahip olacaktır. 

 

GÜNLÜK PROGRAM 

Kampçılar grup aktiviteleri, ünite düzeyinde aktiviteler ve serbestçe seçebilecekleri aktivitelerden oluşan bir karışıma sahip olmaya devam edeceklerdir.

 

YEMEKLER 

Kampçılar yemekhanede yemeklerinin tamamını olmasa da çoğunu hep birlikte yiyecektir.

 

SHABBAT 

Şabat bizi bir Yahudi cemaati olarak birbirimize bağlar. Cuma akşamı bir araya gelmek her dönem bizim için önemli bir olaydır. Bu yaz da farklı olmayacak. Bunu, Şabat geleneklerimizi güvenli ve sorumlu bir şekilde yerine getirmemizi sağlayacak bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlayacak bir dizi seçeneği araştırıyoruz. Buna birden fazla Şabat ayini de dahil olabilir. Şabat deneyimimizin neye benzeyeceği hakkında daha fazla bilgiyi yaz başlangıcına yakın bir zamanda paylaşacağız.

 

TÜM KAMP PROGRAMI  

Tüm kamp (genellikle akşam) programları en unutulmaz anılardan bazılarını yaratır. Bu yaz da tüm kamplara özel programlarımızı sunmayı planlıyoruz. Bazıları uyarlanmış olsa da, aynı derecede unutulmaz olacaklardır. Şu andan kampın başlangıcına kadar, programlama ekibimiz bu deneyimlerin benzersiz ruhunu korumak ve aynı zamanda sağlık ve güvenlik konusunda gerekli en iyi uygulamaları dengelemek için çalışacaktır.

 

İPTAL VE İADE 

Kampın temel iptal politikası aşağıdaki gibidir:

COVID-19 iptal politikası eklentisi:

AB tüketici hukuku, spor ve kültür etkinliklerinin iptal koşullarını ve sonuçlarını düzenlememektedir.

Kamp başlamadan önce COVID-19'a yakalanan kampçılar, yalnızca yukarıda açıklanan temel iptal politikasına göre tazminat alma hakkına sahiptir. 

Szarvas Kampında karantinaya alınan veya COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle eve gönderilen kampçılara para iadesi yapılmayacaktır.

Genel bir kural olarak, örneğin karantina altına alındığı veya Macaristan'a seyahat yasağı olduğu için Szarvas Kampına erişilemiyorsa, katılım ücretinin tamamını geri alma hakkına sahipsiniz. Aynı durum kamp başlamadan önce herhangi bir zamanda organizatörler tarafından Szarvas Kampının iptali için de geçerlidir. 

Bazı topluluklarda, ek masrafların (seyahat, yolda yemek, sigorta vb.) Szarvas Camp'ın geri ödeme politikasına dahil olmadığını ve organizatörlerin seyahatınızın sırasında herhangi bir uçuşun, seyahatın veya çevre ülkelerin yasak ve düzenlemelerinin iptalinden sorumlu olmadığını lütfen unutmayın. 

Tüm katılımcılarımızı, mücbir sebep hallerini (COVID-19 salgını gibi) kapsayan ve etkinlik ve seyahat masraflarının tam/kısmi iadesine hak tanıyan bir sigorta poliçesine sahip olmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Ulusal hukuk, COVID-19 salgını gibi mücbir sebeplerden dolayı hizmetlerin iptal edilmesi veya kısıtlanması durumunda, tüketicilerin hizmet için ödeme yapmak zorunda olmadıklarını, ancak durumdan kaynaklanabilecek ek maliyetler veya zararlar için tazminat talep etme hakkına da sahip olmadıklarını öngörebilir. 

 

GÜNCELLEMELER

Önümüzdeki haftalarda, kampçılarımızın bulunduğu bölgelerdeki genel vaka sayısının ve pozitiflik oranının yanı sıra pandemiye yeni bir varyantın eklenmesini de içeren pandeminin durumunu yakından izlemeye devam edeceğiz. Bu bilgilerin herhangi bir protokol eklememizi veya kaldırmamızı gerektirmesi halinde, bunları doğrudan e-posta yoluyla sizinle paylaşacağız.