Tájékoztató a szarvas.camp webhelyen végzett, személyes adatnak minősülő adatok gyűjtéséről és kezeléséről

Bevezetés:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a Szarvasi Tábor iránt érdeklődő, azt igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személyek (a továbbiakban együtt: „Érintettek”) - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - tájékoztatást kapjanak a szarvas.camp weboldalon gyűjtött, személyes adatnak minősülő adataik kezeléséről, az adatkezelés célja(i)ról, jogalapja(i)ról, az adatkezelő személyéről és elérhetőségeiről, az adatkezelésre vonatkozó alapvető információkról.

A Tájékoztató célja továbbá, hogy az Érintettek:

Törekszünk arra, hogy jelen Tájékoztatóban közérthető és áttekinthető formában foglaljuk össze a fentiek ismertetését annak érdekében, hogy az Érintettek fel tudják mérni, hogy az általunk üzemeltetett webhely meglátogatása, a velünk történő kapcsolatfelvétel során személyes adatnak minősülő adataik rögzítése, tárolása és az azokon végzett egyéb adatkezelési műveletek milyen hatással járhatnak információs önrendelkezési jogukra és magánszférájukra. 

1.     Adatkezelő és jelen webhely azonosítása

1.1.  Adatkezelő:

JDC Magyarország Alapítvány 

Nyilvántartási száma: 01-01-0012517

Adószáma: 18942408-2-42

Székhelye: 1075 Budapest, Síp u. 12.

Webhely: https://jdchungary.hu/

E-mail: info@jdchungary.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

Data Protection Office Kft. 

e-mail: contact@dataprotectionoffice.hu

1.2.  Webhely / Honlap / Weboldal: szarvas.camp internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldal és aloldalak 

2.     Adatkezelést meghatározó alapvető rendelkezések

 

2.1.  Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus tartalmak megtekintése, szolgáltatás igénybevétele során végrehajtott személyes adatkezelésnek minősülő adatkezelésekre vonatkozik. 


2.2.   Jelen tájékoztató értelmében:

2.2.1.        Felhasználó/Látogató: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely oldalait, vagy aloldalait látogatják                                                                                        

2.2.2.        Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: Érintett), így az Önre, vagy más természetes személyre vonatkozó bármely információ; így például név, e-mail cím

2.2.3.        Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (lásd 1.1. pont)

2.2.4.        Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében és megbízásából személyes adatokat kezel; (konkrét megjelölésük az egyes adatkezelési céloknál történik)

 

2.3.  Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során felel az alábbi alapelvek betartásáért:

2.4.  Adatkezelői tevékenységünket a vonatkozó hatályos Európai Uniós, valamint nemzeti jogszabályok alapján, így elsősorban: 

3.     A webhelyen végzett egyes adatkezelések

3.1.  Webhely látogatói adatok kezelése

3.1.1.    Érintettek köre

Minden természetes személy, aki a Honlapra látogat.

A Honlapra történő látogatás során a Honlapot kiszolgáló szerveren technikailag automatikusan rögzítésre kerülhetnek egyes adatok, melyek a látogatás folyamán generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve a kilépéskor automatikusan naplózza. Ily módon például az alábbi adatok kerülhetnek tárolásra: IP cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek.

3.1.2.    Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy a Honlap látogatása során a Honlap tárhelyszolgáltatója az érintett azonosítása, a Szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítse a látogatói adatokat. Ezen adatkezelés nélkül nem volna látható a Honlap, nem működnek az alapvető funkciók.

3.1.3.    Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 

3.1.4.    Az adatkezelés időtartama

A rendszer ezeket az adatokat a Szolgáltatás nyújtásához, a működés biztonságához szükséges legrövidebb - jellemzően 1 napnál rövidebb - ideig kezeli, ezt követően az adatok felülírásra, azaz törlésre kerülnek. A személyes adatok tárolásának időtartama legfeljebb a Honlap megtekintésétől számított 3 nap.

3.1.5.    A személyes adatok címzettjei / kik ismerhetik meg a személyes adatokat

Az Alapítvány biztosítja, hogy az Érintetteknek a webhelyen gyűjtött személyes adatait mindenkor megóvja illetéktelen személyek tudomására jutásától. A látogatói személyes adatokhoz kizárólag az Alapítvány azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek a Honlap működtetése munkaköri feladatát képezi, e körben is a feladataik ellátásához szükséges ideig és mértékig. A személyes adatokat további címzettekkel, így harmadik országbeli címzettel vagy valamely nemzetközi szervezettel nem közöljük.

Jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb szervek megkereshetik az Alapítványt az adatkezeléssel kapcsolatosan a személyes adatok átadása, továbbítása érdekében. Ilyen esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben adunk ki, amelyre jogszabály kötelez minket és a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 

3.2. Hírlevél szolgáltatás 

3.2.1.    Érintettek köre

A honlapra látogató azon természetes személyek, akik a webhelyen hírlevél szolgáltatásunkra regisztrálnak. A kezelt személyes adatok a feliratkozó e-mail címe és országa, illetve amennyiben ezt önkéntesen megadja, neve és levelezési címe. Amikor Ön feliratkozik a hírlevélre, az internetszolgáltató által megadott IP-címét, valamint a feliratkozás dátumát és időpontját eltároljuk, az e-mail címével való esetleges visszaélések kivizsgálása érdekében.

3.2.2.     Az adatkezelés célja 

Alapítványunk elektronikus hírlevélben direkt marketing anyagokat és aktuális tájékoztató információkat tartalmazó üzeneteket küld azok részére, akik ehhez előzetesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárultak.  

3.2.3.    Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). A hozzájárulását a webhelyen, a regisztrációhoz szükséges személyes adatok önkéntes megadását követően, a „Feliratkozás” gomb megnyomásával adja meg.

Az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az e-mail címünkre elküldött ilyen tartalmú üzenetben. Hozzájárulása visszavonása esetén az adatait töröljük, a továbbiakban nem küldünk Önnek hírlevelet.

3.2.4.    Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum a hozzájárulás megadását követő 3. év utolsó napjáig kezeljük.

Hozzájárulását bármikor, a contact@dataprotectionoffice.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, hírlevél szolgáltatásra továbbiakban nem lesz jogosult, hírlevelet a továbbiakban nem tudunk Önnek küldeni.

3.2.5.    A személyes adatok címzettjei / kik ismerhetik meg a személyes adatokat

Az Alapítvány biztosítja, hogy az Érintetteknek a webhelyen a hírlevél szolgáltatásra való feliratkozás során megadott személyes adatait mindenkor megóvja illetéktelen személyek tudomására jutásától. A hírlevél-szolgáltatásra történő regisztráció érdekében megadott személyes adatokhoz kizárólag az Alapítvány kommunikáció-és marketing jellegű feladatokat ellátó munkavállalói férhetnek hozzá, e körben is a feladataik ellátásához szükséges ideig és mértékig. A személyes adatokat további címzettekkel, így harmadik országbeli címzettel vagy valamely nemzetközi szervezettel nem közöljük. 

Jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb szervek megkereshetik az Alapítványt az adatkezeléssel kapcsolatosan a személyes adatok átadása, továbbítása érdekében. Ilyen esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben adunk ki, amelyre jogszabály kötelez minket és a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 

4.     Sütik (cookies) kezelése

4.1. A sütikről általában

4.1.1.    Mi az a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Ezek többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználók egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a webhely használatát. A cookie-k önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön az Alapítvány webhelyét használja. 

A weboldal tulajdonosa (jelen esetben a JDC Magyarország Alapítvány) által beállított cookie-kat "első féltől származó cookie-knak" nevezzük. A weboldal tulajdonosától eltérő felek által beállított cookie-kat "harmadik féltől származó cookie-knak " nevezzük. A harmadik féltől származó cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalon vagy azon keresztül harmadik fél által biztosított funkciók vagy funkciók (pl. reklámok, interaktív tartalmak és elemzések) rendelkezésre álljanak. Az ilyen harmadik féltől származó cookie-kat beállító felek felismerhetik az Ön számítógépét mind a szóban forgó weboldal meglátogatásakor, mind pedig bizonyos más weboldalak meglátogatásakor.

4.1.2.    Miért használunk cookie-kat?

Több okból is használunk első és harmadik féltől származó cookie-kat. Egyes sütikre technikai okokból van szükség ahhoz, hogy Weboldalunk működjön, ezeket "alapvető" vagy "feltétlenül szükséges" sütiknek nevezzük. Más sütik lehetővé teszik számunkra azt is, hogy nyomon kövessük és célzottan megcélozzuk felhasználóink érdeklődési körét, hogy javítsuk az online tulajdonainkon nyújtott élményt. Harmadik felek hirdetési, elemzési és egyéb célokból sütiket szolgáltatnak a Weboldalunkon keresztül. Ezt az alábbiakban részletesebben ismertetjük.

4.1.3.    Az Ön hozzájárulása

A Weboldal böngészésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén annak elemzése céljából, hogy Ön hogyan használja a Weboldalunkat.

4.1.4.    Hogyan tudom kontrollálni a sütiket?

Önnek joga van eldönteni, hogy elfogadja vagy elutasítja-e a sütiket. A cookie-kkal kapcsolatos jogait a Cookie Hozzájáruláskezelőben történő beállításokkal gyakorolhatja. A Cookie Hozzájáruláskezelő lehetővé teszi, hogy kiválassza, hogy mely cookie-kategóriákat fogad el vagy utasít el. Az alapvető cookie-kat nem lehet elutasítani, mivel ezek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Önnek szolgáltatásokat nyújthassunk.

A Cookie Hozzájáruláskezelőt a weboldalunkon található értesítési bannerben találja. Ha úgy dönt, hogy elutasítja a cookie-kat, akkor is használhatja weboldalunkat, bár a weboldal egyes funkcióihoz és területeihez való hozzáférése korlátozott lehet. Ön is beállíthatja vagy módosíthatja webböngészőjének vezérlőelemeit a sütik elfogadására vagy elutasítására.

A Weboldalunkon keresztül kiszolgált első- és harmadik féltől származó cookie-k konkrét típusait és az általuk ellátott célokat az alábbi táblázat ismerteti:


4.2. A cookie-k típusai

4.2.1.    Alapvető cookie-k

Ezek a sütik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a weboldalunkon keresztül szolgáltatásokat nyújthassuk Önnek, és használhassa a Weboldal egyes funkcióit, például a biztonságos területekhez való hozzáférést.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, azaz a Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek mint szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

  

Név:

rc::a

Cél: 

A felhasználói viselkedés nyomon követésére és elemzésére használják, hogy megkülönböztessék az embereket a botoktól vagy az automatizált szoftverektől..

Szolgáltató:

www.google.com

Szolgáltatás: 

reCAPTCHA View Service Privacy Policy

Ország:

Amerikai Egyesült Államok

Típus:

html_local_storage

Érvényesség:

állandó

 

Név :

laravel_session

Cél : 

Belsőleg a Laravel a laravel_session-t használja a felhasználó munkamenet-példányának azonosítására

Szolgáltató :

Laravel

Szolgáltatás : 

Laravel View Service Privacy Policy

Ország :

Hollandoa

Típus :

server_cookie

Érvényesség:

2 óra

  

4.2.2.    Teljesítmény és funkcionális cookie-k

Ezek a sütik a Weboldalunk teljesítményének és funkcionalitásának fokozására szolgálnak, de használatuk nem alapvető fontosságú. Ezen sütik nélkül azonban bizonyos funkciók (például a videók) elérhetetlenné válhatnak.

A teljesítmény és funkcionális sütik működtetésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Név :

XSRF-TOKEN

Cél : 

Ez a süti a webhely biztonságát segíti a Cross-Site Request Forgery támadások megelőzésében

Szolgáltató :

szarvas.camp

Szolgáltatás : 

A hirdető weboldalának domainje View Service Privacy Policy

Ország :

Hollandia

Típus :

server_cookie

Érvényesség:

2 óra

 

4.2.3.    Analitikai sütik

Ezek a cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyeket vagy összesített formában használunk fel, hogy segítsenek megérteni, hogyan használják a Weboldalunkat, vagy mennyire hatékonyak a marketingkampányaink, vagy hogy segítsenek a Weboldalunkat az Ön számára testre szabni.:

Az analitikai sütik működtetésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Név :

_ga

Cél : 

Egy adott azonosítót rögzít, amelyet arra használnak, hogy a Felhasználó által a weboldal használatára vonatkozó adatokhoz jussanak.

Szolgáltató :

Google Analytics

Szolgáltatás : 

Google Analytics View Service Privacy Policy

Ország :

Hollandia

Típus :

http_cookie

Érvényesség:

1 év 1 hónap 4 nap

 

Név :

_gid

Cél : 

Egyedi azonosítót tart nyilván, amelyet a látogatók által a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésére használnak. Ez egy HTTP-süti típus, és a böngészési munkamenet után lejár.

Szolgáltató :

Google Analytics

Szolgáltatás : 

Google Analytics View Service Privacy Policy

Ország :

Hollandia

Típus :

http_cookie

Érvényesség:

23 óra 59 perc

 

Név :

_ga_#

Cél : 

Az egyes felhasználók megkülönböztetésére szolgál egy véletlenszerűen generált szám ügyfél-azonosítóként történő kijelölése révén, amely lehetővé teszi a látogatások és munkamenetek kiszámítását.

Szolgáltató :

Google Analytics

Szolgáltatás : 

Google Analytics View Service Privacy Policy

Ország :

Hollandia

Típus :

http_cookie

Érvényesség:

1 év 1 hónap 4 nap

 

Név :

_gat#

Cél : 

Lehetővé teszi, hogy a Google Analytics szabályozza a kérés sebességét. Ez egy HTTP-süti típus, amely egy munkamenetre szól.

Szolgáltató :

Google Analytics

Szolgáltatás : 

Google Analytics View Service Privacy Policy

Ország :

Hollandia

Típus :

http_cookie

Érvényesség:

kevesebb, mint 1 perc

 

4.2.4.    Marketing célú sütik:

Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a reklámüzeneteket relevánsabbá tegyék az Ön számára. Olyan funkciókat látnak el, mint például annak megakadályozása, hogy ugyanaz a hirdetés folyamatosan újra megjelenjen, annak biztosítása, hogy a hirdetők számára a hirdetések megfelelően jelenjenek meg, és bizonyos esetekben az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetések kiválasztása.

A marketing célú sütik működtetésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Név :

_fbp

Cél : 

Meta (Facebook) nyomkövető pixel, amelyet a látogatók azonosítására használnak a személyre szabott hirdetésekhez

Szolgáltató :

Meta

Szolgáltatás : 

Facebook View Service Privacy Policy

Ország :

Hollandia

Típus :

http_cookie

Érvényesség:

2 hónap 29 nap

 

4.3. Hogyan szabályozhatom a böngészőmben a sütiket?

Ezenkívül a legtöbb hirdetési hálózat lehetőséget biztosít a célzott reklámok lemondására. Ha további információkat szeretne megtudni, kérjük, látogasson el a következő weboldalakra:

Ha le szeretné tiltani a Google Analytics által a webhelyeken történő nyomon követést, kérjük, látogasson el a következő weboldalra: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A Meta (Facebook) Pixel által a weboldalakon történő nyomon követés leállításához kérjük, látogasson el a következő weboldalra https://accountscenter.facebook.com/ad_preferences, nyissa meg a Hirdetési beállítások oldalt, és módosítsa az összes beállítást Nem engedélyezettre, valamint kapcsolja ki a profiladatok hirdetési célú felhasználására vonatkozó beállításokat.


4.4. Mi a helyzet más nyomkövető technológiákkal, például webjelzőkkel?

A süti nem az egyetlen módja a weboldal látogatóinak felismerésének vagy nyomon követésének. Időről időre más, hasonló technológiákat is használhatunk, például webjelzőket (néha "nyomkövető pixeleknek" vagy "clear gif"-eknek nevezik). Ezek olyan apró grafikus fájlok, amelyek egy egyedi azonosítót tartalmaznak, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük, ha valaki meglátogatta a Weboldalunkat, vagy megnyitott egy e-mailt, beleértve őket is. Ez lehetővé teszi számunkra például, hogy nyomon kövessük a felhasználók forgalmi mintáit a weboldalon belüli egyik oldalról a másikra, hogy cookie-kat szállítsunk vagy kommunikáljunk velük, hogy megértsük, hogy Ön egy harmadik fél weboldalán megjelenített online hirdetésből érkezett-e a weboldalra, hogy javítsuk a weboldal teljesítményét, és hogy mérjük az e-mail marketingkampányok sikerét. Sok esetben ezek a technológiák a megfelelő működésükhöz a cookie-kra támaszkodnak, ezért a cookie-k elutasítása károsítja a működésüket.


4.5. Hol kaphatok további információt?

Ha bármilyen kérdése van a cookie-k vagy más technológiák használatával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: szarvas@jdc.org .

A közösségi média szolgáltatók (Facebook, Instagram stb.) eltérő módokon értelmezik a felületeiken létrehozott vállalati oldalak működtetésével megvalósuló adatkezeléseket. Ez annyiban érinti Önt, hogy ez határozza meg ezen oldalak vonatkozásában, hogy ki lesz az, akitől elsődlegesen információt kaphat az adataival kapcsolatos tevékenységekről, ki az aki felé érvényesítheti érintetti jogait.

A különbség mögött álló logikát nem csak érintettként, de vállalati felhasználóként sem könnyű megérteni. Annak érdekében, hogy jelen legyünk ezeken a felületeken a szolgáltatók eltérő megközelítését csak elfogadni tudjuk, a szolgáltatók méreténél és gazdasági súlyánál fogva ezek nem egyedileg megtárgyalható kérdések. A különbségeket a következőkben foglaljuk össze.

A Szarvasi Táborral kapcsolatos közösségi média tevékenységgel kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az itt elérhető adatkezelési tájékoztatót: Szarvas Camp › Adatvédelmi nyilatkozat táborozóknak.

§  Facebook (Szarvas Int'l Jewish Youth Camp | Szarvas (facebook.com))

§  Instagram (Szarvas Camp (@szarvascamp) • Instagram-fényképek és -videók)

§  Twitter (twitter.com/szarvascamp)

Az ezeken a közösségi felületeken létrehozott oldalaink vonatkozásában az adott szolgáltatóval közösen felelünk az oldalaink felkeresése vagy az azzal végzett interakció eredményeként létrejött személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Az általunk végzett adatkezelések részletei a jelen Adatkezelési tájékoztatóból ismerhetőek meg. A szolgáltatók elérhetőségi adatairól és a közös adatkezelés részleteiről itt talál további információt:

§  Facebook Oldalelemzések (szolgáltató: Meta Platforms)

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

§  Instagram (szolgáltató: Meta Platforms)

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

§  Twitter (szolgáltató: Twitter)

Controller-to-Controller Transfers (twitter.com)

Személyes adataival kapcsolatos kérdés esetén elsősorban az adott szolgáltató tud felvilágosítást nyújtani. Adatkezelőként ezekkel az oldalakkal kapcsolatos látható tevékenységeken (reakció, komment, megosztás stb.) túl nem férünk hozzá a felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltató által az oldallal kapcsolatban kezelt adatokhoz, csak az azokból összesített, anonimizált statisztikai elemzésekhez.

A statisztikai adatokat a közösségi média jelenléthez kapcsolódó jogos érdekünk alapján kezeljük. 

Az adatok kezelése addig történik, amíg az adott közösségi oldal felhasználója marad és az oldalunkkal bármilyen interakcióba lép.

§  YouTube ((18) SzarvasCamp - YouTube)

Ezen a közösségi felületeken létrehozott oldalunk felkeresése vagy az azzal végzett interakció eredményeként létrejött személyes adatok jogszerű kezeléséért a YouTube szolgáltatója és az Alapítvány önállóan felelnek. Ezért az adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén döntése alapján mindkét felet keresheti.

Az általunk végzett adatkezelések részletei a jelen Adatkezelési tájékoztatóból ismerhetőek meg.

Az adatok kezelése addig történik, amíg az adott közösségi oldal felhasználója marad és az oldalunkkal bármilyen interakcióba lép.

A szolgáltató elérhetőségi adatairól az általa végzett adatkezelés részleteiről itt talál további információt:

§  YouTube (szolgáltató: Google Ireland Limited - Google LLC)

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Ezek az egyéb külső szervezetek a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint, önálló adatkezelőként kezelhetik. Az Adatkezelő semmilyen befolyással nem rendelkezik az ilyen egyéb külső szervezetek által végzett adatgyűjtésre, illetve ezen adatok további felhasználására.

A szolgáltatásunk nyújtása érdekében igénybe vett közreműködőink (alvállalkozóink) a tevékenységük során esetenként hozzáférhetnek a személyes adataihoz - például a számunkra küldött üzenetek az e-mail szolgáltatón keresztül jutnak el hozzánk. Ezen alvállalkozóink ezért teljes titoktartás alatt dolgoznak, valamint szerződéses garanciák keretében vállalják, hogy utasításainkat és a hatályos adatvédelmi előírásokat teljes mértékben betartják. Adatai adatfeldolgozó igénybevétele esetén is a felügyeletünk alatt maradnak.

Adatfeldolgozó neve:              DigitalOcean, LLC
Adatfeldolgozó székhelye:      101 6th Ave New York, NY 10013, USA
Weboldala:                             www.digitalocean.com
Elérhetősége:                          privacy@digitalocean.com

Adatfeldolgozó neve:              WEBSTATION Bt.
Adatfeldolgozó székhelye:      1034 Budapest, Makovecz Imre utca 23.
Weboldala:                             www.wst.hu
Elérhetősége:                          info@wst.hu


Adatfeldolgozó neve:              Microsoft Ireland Operations Limited
Adatfeldolgozó székhelye:      One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Írország
Weboldala:                             www.privacy.microsoft.com
Elérhetősége:                          +353 1 706 3117

 

8.     Adatbiztonsági intézkedések

8.1.  Adatbiztonság alapvető feltételeinek biztosítása

Alapítványunk  maradéktalanul betartja az adatok biztonságát szolgáló adat- és titokvédelemi, információbiztonsági, valamint hozzáférésre vonatkozó előírásokat, ennek megfelelően a kor műszaki színvonalának megfelelő IT rendszer működtetésével, szervezési intézkedésekkel gondoskodunk a megfelelő adatvédelemről.

Az adatkezeléshez alkalmazott számítástechnikai eszközöket akként választjuk meg és úgy üzemeltetjük, hogy a kezelt adatok vonatkozásában mindenkor biztosított legyen az Ön, illetve más Érintettek számára:

a)     a hozzáférés (rendelkezésre állás),

b)    a hitelesség,

c)     az adatok változatlansága (integritása)

d)    a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem (az adatok bizalmassága).

 

Az adatkezelés során biztosítjuk az informatikai rendszer:

-       zártságát (a lehetséges adatkezelési veszélyforrások figyelembevételével),

-       védelme teljeskörűségét (az informatikai rendszer minden elemére kiterjed a védelem), 

-       védelem folytonosságát (időben folyamatosan megvalósul a védelem),

-       a lehetséges kockázatokkal arányos voltát.

 

9. Az adatok megismerésére jogosult személyek

 Biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatait mindenkor megóvjuk illetéktelen személy tudomására jutásától.

Jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóság(ok) megkereshetnek bennünket az adatkezeléssel kapcsolatosan a személyes adatok átadása, továbbítása érdekében. Ilyen esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben adunk ki, amelyre jogszabály kötelez minket és a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. 

 

10. Az Ön, mint Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

A személyes adatai feletti rendelkezési joga az adatkezelés tartama alatt is megmarad. Érintettként az adatkezelés kapcsán önnek joga van hozzáférni a személyes adataihoz, kérheti, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat adatai kezelése ellen, valamint meghatározott esetekben joga van az adatok hordozásához is.

Érintetti jogairól részletesen a GDPR 14-22. cikkekből tájékozódhat. 

Érintetti jogai érvényesítése érdekében lépjen velünk kapcsolatba a megadott elérhetőségeink egyikén. Kérelmére a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk. A kérelme teljesítésével kapcsolatos eljárás során nem számolunk fel költséget.

Amennyiben Ön élni kíván érintetti jogaival, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön által küldött megkeresés a jelen tájékoztatóban, a kapcsolattartásra vonatkozóan megjelölt időtartamon belül.

Kérelmének jogalapját nem szükséges igazolnia, az adatvédelemhez kapcsolódó jogok az érintettek alapjogai közé tartoznak.

Igen, az azonosíthatóság hiánya a kérelem megtagadásához vezethet. Az azonosítás ugyanolyan mértékben és módon történik, mint ahogyan az adat megadása történt. 

Igen, a kérelem tárgyát képező adattal való kapcsolatára szükséges hivatkoznia. A pontos és egyértelmű kapcsolatra hivatkozás nélkül a kérelmének teljesítése megtagadható.

Ön, mint Érintett a kérelmét a jelen Tájékoztatóban megjelölt postai címünkre küldött levéllel, vagy a megadott e-mail címre küldött elektronikus (e-mail) üzenettel terjesztheti elő.

 

Ön, mint érintett, jogosult:

·    előzetes tájékoztatásra, továbbá kérheti tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről és/vagy az adataihoz történő hozzáférést – mely esetben tájékoztatást kap arról, hogy Önre vonatkozóan adatkezelő kezel-e személyes adatot, s ha igen, mi annak pontos célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, és az adatkezelésre vonatkozó /jelen Tájékoztatóban rögzített/ főbb szabályai, s kérelmére akár rendelkezésére bocsátjuk a kezelt személyes adatainak másolatát;  
Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díj számítható fel, vagy megtagadható a kérelem alapján történő intézkedés.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Alapítványunkat, mint Adatkezelőt terheli.

·    adataihoz való hozzáférésre: az érintettet kérelmére, az azonosítását követően tájékoztatjuk arról, hogy kezeljük-e az ön személyes adatait, amennyiben igen, úgy a tájékoztatás kiterjed az adatkezelés részleteire is.

·    adatainak helyesbítését, azaz az Önre vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítését, kijavítását, hiányos adatai kiegészítését; 

·    adatai törlését, azaz az adat felismerhetetlenné tételét oly módon, hogy annak helyreállítása többé ne legyen lehetséges;

A törlés iránti kérelem akkor teljesíthető, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Az adatok törlése nem teljesíthető, ha az adatkezelés jogi igényünk előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

·    adatai kezelésének korlátozását, melynek alapján kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a)    ha mint Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatai pontosságát;

b)    ha az adatkezelés jogellenes, és Ön, mint az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)     ha már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön, mint Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.         

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Korlátozás elrendelése esetén, a vonatkozó előírások szerint előzetesen tájékoztatjuk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

Erre irányuló igényétől függetlenül is sor kerülhet az adatkezelés korlátozására, különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben:

 

a)          körülményeiről,

b)          hatásairól és 

c)           az elhárítására megtett intézkedésekről. 

·    ha adattovábbítás történik a jogszabályokban meghatározott kivételek esetén kívül, kérelmére tájékoztatást adunk annak jogalapjáról és címzettjé(i)ről.

 

10.1. A hozzájárulás visszavonása:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, mely visszavonás azonban nem érinti az ennek időpontját megelőző, hozzájáruláson alapult adatkezelés jogszerűségét. 


11. Adatkezeléssel összefüggő jogok gyakorlására vonatkozó eljárási rend

Alapítványunk, mint Adatkezelő lekésőbb az Ön kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül ad tájékoztatást a GDPR 15 – 22. cikk szerinti kérelme alapján foganatosított intézkedéseiről, mely határidő szükség esetén /a kérelem összetettségét és a kérelmek számát figyelembe véve, a GDPR 12. cikk (3) bek. alapján/) két hónappal meghosszabbítható. 

A határidő meghosszabbításáról az eljárásra nyitva álló határidőn belül értesítjük, a meghosszabbítás okának megjelölésével. 

  

12. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

PANASZ ELŐTERJESZTÉSEjavasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a közvetlenül hozzánk előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével. Fenti célból rendelkezésre álló telefonszámunk, e-mail és postacímünk, valamint adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége jelen Tájékoztató Bevezető részében olvasható. 

HATÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSEÖn belátása szerint adatvédelmi bejelentést tehet és hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy megsértettük a személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit.
Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
címe:                         Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055,
postacím:    1363 Budapest, Pf.: 9.
telefonszáma:         +36 (1) 391-1400, 
elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe: A Hatóságról - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (naih.hu)

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSEAmennyiben Ön, mint Érintett nem ért egyet a kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésünkkel, vagy a ránk vonatkozó kötelező válaszadási határidőt elmulasztjuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. . A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy      tartózkodási helye szerint illetékes szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, jelezze a Tájékoztató Bevezetőjében megjelölt telefonszámon, vagy e-mail címen, vagy postai címünkre küldött levélben.

JDC Magyarország Alapítvány

Adatkezelő