Notificare privind confidențialitatea pentru participanții la tabără

Prezenta notificare privind confidențialitatea („Notificarea”) vă va furniza informații privind activitățile de procesare a datelor ale JDC Hungary, adresa: 1075 Budapest, Síp utca 12, Ungaria („JDC Hungary” sau „noi”) în legătură cu anumite date cu caracter personal privind solicitanții și participanții la tabăra JDC-Lauder International Jewish Youth Camp („Tabăra Szarvas” sau „Tabăra”).

Scopurile procesării datelor de către JDC Hungary constau în gestionarea solicitărilor participanților la tabără („Participant”) și participarea acestora la Tabăra Szarvas, inclusiv

Notificarea este structurată după cum urmează:

 1. Cine este Operatorul de date
 2. Care este baza juridică pentru procesarea datelor, domeniul de aplicabilitate al datelor personale procesate, perioadele de păstrare a datelor și destinatarii datelor
 3. Care este durata procesării datelor
 4. Operatori de date și furnizor de serviciir
 5. Drepturile dvs.
 6. Remediile dvs. juridice
 7. Modificările Notei privind confidențialitatea
 8. Cum să ne contactați

1. Cine este Operatorul de date

Dacă aplicați la și vă înregistrați cu Tabăra Szarvas în calitate de Participant, operatorul datelor dvs. personale va fi JDC Hungary (Adresa: 1075 Budapest, Síp utca 12; E-mail: reg@szarvas.camp; Telefon: +361-888-9400) care operează Tabăra Szarvas.

2. Care sunt scopurile, care este baza juridică pentru procesarea datelor, domeniul de aplicabilitate al datelor personale procesate, perioadele de păstrare a datelor și destinatarii datelor

Anumite obiective ale procesării datelor personale pe care le procesăm, categoriile de date procesate, baza juridică pentru procesarea datelor, durata procesării datelor și o listă a persoanelor care au acces la date sunt prezentate în tabelul de mai jos.


Scopul și baza juridică pentru procesarea datelorBaza juridică pentru procesarea datelorDatele personale/categoriile de date procesatePerioadele de reținere ale datelorDestinatarii sau categoriile de destinatari privind datele personale
Solicitarea pentru și înregistrarea la Tabără, inclusiv verificarea identității Participanților, a tutorilor legali aferenți în scopul asigurării calității datelor și în scopul comunicării cu aceștia.Datele personale sunt procesate pe bază de necesitate contractuală pe baza Secțiunii 6 (5)(a) a Legii privind informația și din data de 25 mai 2018 în baza Articolului 6 (1) (b) al RGPD.

Procesarea datelor privind religia este bazată pe consimțământul scris în conformitate cu Secțiunea 5(2)(a) a Legii CXII din 2011 privind Dreptul de autodeterminare digitală și libertatea informațiilor („Legea privind informația”) și din data de 25 mai 2018, pe baza consimțământului explicit al subiectului datelor în baza Articolului 9 (2) (a) al RGPD.

Furnizarea datelor dvs. personale în acest scop este cerința necesară pentru a încheia un contract cu noi. Cu toate acestea, dacă nu furnizați date personale, participarea și înregistrarea dvs. la Tabără poate fi întârziată sau imposibilă.
Date personale:
 • Nume, numele mamei, data și locul nașterii, adresa, adresa de e-mail;
 • Document de călătorie: tip, număr, data expirării, date privind emiterea și țara.
 • Numele, numărul de telefon de acasă și de la serviciu, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail a persoanei de contact în caz de urgență
 • Numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail a tutorilor legali primari și secundari
 • Denumirea școlii solicitantului
 • Sesiunea aleasă pentru Tabăra Szarvas: 

Date privind religia:

 • Afilierea la mișcări, evenimente, organizații legate de cultura evreiască
Vom procesa datele dvs. în timpul participării dvs. la tabără, iar datele dvs. vor fi șterse după ce statutul de limitare de 5 ani din legea civilă expiră (Articolul 6:22 § (1)) din Codul Civil), cu excepția cazului în care procesarea datelor este necesară în legătură cu inițializarea, implementarea sau apărarea oricăror revendicări juridice.
 • Administratorii programelor din cadrul sediului principal al Taberei Szarvas din JDC Hungary
 • Coordonatorii pe țară în funcție de necesitatea de cunoaștere
 • WEBSTATION Bt. (1034 Budapest, Kecske utca 23.) în calitate de operator de date care furnizează servicii de găzduire de servere.
 • The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.
 • The Ronald S. Lauder Foundation
Verificarea aptitudinii medicale a Participanților pentru participarea acestora la Tabără;Consimțământul în scris al subiectului datelor pe baza Secțiunii 4(3) din Legea XLVII din 1997 privind procesarea și protejarea datelor medicale și datelor aferente („Legea privind datele medicale”), Secțiunea 5(2)(a) din Legea privind informația și din data de 25 mai 2018, pe baza consimțământului explicit al subiectului datelor în conformitate cu Articolul 9 (2) (a) al RGPD. Furnizarea datelor personale în acest scop de procesare este pe cale voluntară. Cu toate acestea, dacă nu furnizați date personale, participarea și înregistrarea dvs. la Tabără poate fi întârziată sau imposibilă.Date personale:
 • Nume, numele mamei, data și locul nașterii, adresa, adresa de e-mail;

Date privind sănătatea:

 • Număr de asigurare socială sau număr de asigurare de sănătate (pentru solicitanți străini)
 • Alergii (ex. înțepături de insecte, albine, medicamente, polen/praf, alimente și alergenul cu medicamentele corespunzătoare necesare)
 • Intoleranțe alimentare
 • Înălțime, greutate
 • Informații privind starea medicală actuală (dacă Participantul suferă de sau are un istoric de astm, diabet, oreion, pojar, varicelă; perioada, natura continuă a condiției și dacă solicitantul necesită tratament)
 • Administrarea periodică de medicamente;
 • Dacă participantul va lua medicamente în timpul participării la tabără;
 • Orice alte condiții fizice sau psihice care ar putea afecta participarea
 • Restricții privind activitatea fizică, după caz;
 • Informații privind istoricul medical (vătămări grave, intervenții chirurgicale, oase fracturate)
Vom procesa aceste date până când vă retrageți consimțământul privind procesarea datelor sau până când statutul de limitare de 5 ani din legea civilă expiră (Articolul 6:22 § (1)) din Codul Civil), oricare eveniment are loc mai întâi.
 • Administratorii programelor din cadrul sediului principal al Taberei Szarvas din JDC Hungary
 • Personalul medical de la Tabăra Szarvas 
Gestionarea plăților de către Participanți/Tutori legali;Necesitatea contractuală bazată pe Secțiunea 6 (5)(a) a Legii privind informația și din data de 25 mai 2018 în baza Articolului 6 (1) (b) al RGPD; și articolul 6(1)(c) al RGPD în legătură cu luarea în considerare a obligațiilor aferente. Furnizarea datelor dvs. personale este cerința necesară pentru a încheia un contract cu noi. Cu toate acestea, dacă nu furnizați date personale, participarea și înregistrarea dvs. la Tabără poate fi întârziată sau imposibilă.Date personale:
 • Numele plătitorului;
 • Informații legate de detaliile cardului de credit al Participant și/sau al tutorelui legal primar sau secundar aferent, inclusiv tipul cardului, numărul cardului, data expirării și numărul CVC;
 • Informații legate de detaliile contului bancar al Participant și/sau al tutorelui legal primar sau secundar aferent, inclusiv numele și adresa băncii și numărul contului bancar
Datele personale vor fi procesate până la expirarea dreptului de determinare a impozitelor (Articolul 202 (1) din Legea privind procedura de impozitare) sau în cazul în care evidențele de contabilitate vor fi anulate/șterse la 8 ani după încheierea anului financiar pentru perioada de contabilitate de după rezilierea contractului de muncă (§ 169 din Legea privind contabilitatea).
 • Directorul financiar/departamentul financiar din cadrul JDC Hungary
Evaluarea influenței și a impactului Taberei Szarvas prin intermediul sondajelorConsimțământul subiectului datelor bazat pe Secțiunea 5(2)(a) a Legii privind informația și din data de 25 mai 2018 cu consimțământul dvs. explicit în baza Secțiunii 9(2)(a) a RGPD. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, dacă nu furnizați datele dvs., nu vom ști dacă este necesar să facem schimbări în Tabără.Date personale:
Numele, locul nașterii - orașul și țara, data nașterii, vârsta, adresa, orașul și țara de reședință, naționalitatea, adresa de e-mail și numărul de telefon.
Genul și studiile.

Date privind religia:
Afilierea la mișcări, evenimente, organizații legate de cultura evreiască
Vom procesa aceste date până când vă retrageți consimțământul privind procesarea datelor.Centrul Internațional JDC pentru Dezvoltarea Comunității (JDC-International Centre for Community Development - “JDC-ICCD”) din cadrul American Jewish Joint Distribution Committee Europe, Asia and Africa Foundation (“AJJDC EAA”)
Furnizarea de servicii personale către Participanți, inclusiv alimente, cazare, programe culturale și alte programe de divertisment;Necesitatea contractuală pe baza Secțiunii 6 (5)(a) a Legii privind informația și din data de 25 mai 2018 în baza Articolului 6 (1) (b) și cu consimțământul în scris al subiectului datelor pe baza Secțiunii 5(2)(a) din Legea privind informația, Secțiunii 4(3) din Legea XLVII din 1997 privind procesarea și protejarea datelor medicale și datelor aferente (Legea privind datele medicale) și din data de 25 mai 2018, pe baza consimțământului explicit al subiectului datelor în conformitate cu Articolul 9 (2) (a) al RGPD.

Furnizarea datelor dvs. personale este cerința necesară pentru a încheia un contract cu noi. Cu toate acestea, dacă nu furnizați date personale, participarea și înregistrarea dvs. la Tabără poate fi întârziată sau imposibilă.
Date personale:
 • Nume, numele mamei, data și locul nașterii, adresa, adresa de e-mail;

Date privind religia:

 • Afilierea la mișcări, evenimente, organizații legate de cultura evreiască

Date privind sănătatea:

 • Alergii (ex. înțepături de insecte, albine, medicamente, polen/praf, alimentele sau alergenii cu medicamentele corespunzătoare necesare)
 • Intoleranțe alimentare
 • Înălțime, greutate
 • Informații privind starea medicală actuală (dacă Participantul suferă de sau are un istoric de astm, diabet, oreion, pojar, varicelă; și dacă solicitantul necesită tratament)
 • Administrarea periodică de medicamente
 • Dacă participantul va lua medicamente în timpul participării la tabără;
 • Orice alte condiții fizice sau psihice care ar putea afecta participarea
 • Restricții privind activitatea fizică, după caz
 • Informații privind istoricul medical
Vom procesa aceste date până când vă retrageți consimțământul privind procesarea datelor sau până când statutul de limitare de 5 ani din legea civilă expiră (Articolul 6:22 § (1)) din Codul Civil), oricare eveniment are loc mai întâi.
 • Administratorii programelor din cadrul sediului principal al Taberei Szarvas din JDC Hungary
 • Personalul de bucătărie de la Tabăra Szarvas în legătură cu intoleranțele alimentare ale Participanților  
 • Personalul medical alergii legate de intoleranțe alimentare, condiția medicală și nevoile participanților
 • Psihologul de la Tabără.
Asigurarea securității TabereiInteresul legitim al JDC Hungary bazat pe Secțiunea 6 (5)(b) a Legii privind informația și din data de 25 mai 2018 în baza Articolului 6 (1) (f). JDC Hungary consideră că are un interes legitim predominant pentru procesarea datelor Participanților în scopuri legate de securitate. Furnizarea datelor dvs. personale este o cerință statutară.Date personale:
Lista cu numele și camerele Participanților
Certificat de identitate cu o fotografie solicitată să fie furnizată de către fiecare participant la tabără
Vom procesa datele în timpul șederii Participantului la Tabără.
 • Personal de securitate
Furnizarea de servicii tip newsletter – trimiterea de oportunități de participare în alte programe de tineret sau alte informații în legătură cu JDC prin e-mail sau poștăConsimțământul subiectului datelor bazat pe Secțiunea 5(1)(a) a Legii privind informația și din data de 25 mai 2018 în baza Articolului 6 (1) (f) al RGPD. Furnizarea datelor dvs. personale este pe bază voluntară. Cu toate acestea, dacă nu furnizați datele dvs., nu vă vom putea furniza newslettere.Date personale:
 • Nume, numele mamei, data și locul nașterii, adresa, adresa de e-mail;
 • Numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail a tutorilor legali primari și secundari
Vom procesa aceste date până când vă retrageți consimțământul privind procesarea datelor.
 • Administratorii programelor din cadrul sediului principal al Taberei Szarvas din JDC Hungary
 • The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.
 • The Ronald S. Lauder Foundation
Înregistrare foto, video și de imagini la Tabără și eliberarea acestor înregistrări în scopuri generale de promovare ale Taberei SzarvasConsimțământul subiectului datelor bazat pe Secțiunea 5(2)(a) a Legii privind informația și din data de 25 mai 2018 cu consimțământul dvs. explicit în baza Secțiunii 9(2)(a) a RGPD. Furnizarea datelor dvs. personale este pe bază voluntară. Cu toate acestea, dacă nu furnizați datele dvs., nu vă vom putea procesa datele.Date personale:
 • Voce, imagine, aspect simulat, alte caracteristici, declarații verbale și scrise

Date privind religia:

 • Afilierea la mișcări, evenimente, organizații legate de cultura evreiască
Vom procesa și publica aceste date (fotografii, videoclipuri și înregistrări de imagini) până când vă retrageți consimțământul privind procesarea datelor.
 • IT-ul și personalul multimedia din cadrul JDC Hungary
 • Publicarea fotografiilor, videoclipurilor și înregistrărilor de imagini la Tabără
 • The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.
 • The Ronald S. Lauder Foundation

3. Care este durata procesării datelor?

Datele dvs. personale nu vor fi păstrate într-o formă care să vă permită să fiți identificați mai mult timp decât este considerat rezonabil de către noi pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau procesate sau astfel cum este stabilit în legile aplicabile legate de perioadele de păstrare a datelor. Datele dvs. personale, în orice caz, vor fi păstrate pe toată durata participării dvs. la Tabără, precum și ulterior, cât timp există obligații de păstrare statutare sau posibile revendicări rezultate din participarea dvs. care nu sunt limitate încă de timp.

4. Operatori de date și furnizor de servicii

Putem, în cadrul operării Taberei Szarvas, utiliza serviciile a diverși operatori de date și furnizori externi de servicii pentru gestionarea și procesarea datelor dvs. personale în scopuri specifice, în numele și în conformitate cu instrucțiunile noastre. Operatorii de date pot stoca datele dvs. personale în baze de date centralizate protejate, cu acces limitat, pe hârtie sau în format electronic. Datele de baze electronice pot fi gestionate numai prin administratori autorizați special și baza de date respectivă poate fi accesată numai de aceste persoane autorizate. Operatorii de date vor procesa datele personale cel mult cât timp termenul contractului pentru procesarea datelor încheiat cu aceștia este valabil și în vigoare.

5. Drepturile dvs.

Drepturile dvs. (înainte de 25 mai 2018):

În baza legii din Ungaria privind protecția datelor, dvs. în calitate de subiect aveți, printre altele, dreptul de a accesa informația, de a face corecții asupra datelor; de a bloca sau marca date personale; de a șterge datele dvs. personale, precum și de a refuza procesarea datelor.

(i) Aveți dreptul de acces la informație:

La solicitarea dvs. noi, în calitate de operator de date responsabil, vom furniza informații către dvs. privind datele pe care le procesăm sursa/sursele acestora, scopul, baza legală, durata procesării datelor, numele, adresa și activitatea de procesare a datelor aferente operatorilor de date, circumstanțele, efectele și măsurile întreprinse pentru oprirea/prevenirea unui incident privind protecția/confidențialitatea datelor și, în cazul unui transfer de date, baza legală și destinatarul. Vom furniza aceste informații în scris în cel mai scurt timp posibil, dar cel târziu la 25 de zile de la data primirii solicitării relevante, într-o formă inteligibilă. Aceste informații sunt gratuite dacă nu ați trimis o solicitare pentru aceleași date în timpul anului în care s-a trimis solicitarea. În alte cazuri, vă putem solicita rambursarea costurilor.

(ii) Aveți dreptul de a efectua rectificări asupra datelor:

Vom rectifica datele personale dacă datele nu corespund datelor personale corecte pe care ni le-ați furnizat.

(iii) Aveți dreptul de a bloca sau de a marca datele personale:

Puteți solicita blocarea și marcarea datelor personale. Vom bloca datele personale dacă solicitați acest lucru sau dacă, pe baza informațiilor disponibile, se poate presupune că ștergerea ar încărca interesele dvs. legitime. Datele personale blocate pot fi procesate numai cât timp există un scop de procesare a datelor care interzice ștergerea datelor personale. Vom marca datele personale pe care le procesăm în cazul în care contestați corectitudinea, precizia sau acuratețea temporală, sau dacă natura incorectă sau imprecisă a datelor personale contestate nu poate fi stabilită în mod clar.

(iv) Aveți dreptul de a șterge datele dvs.:

Vom șterge datele personale dacă procesarea este ilicită, persoana respectivă solicită acest lucru, datele respective sunt incomplete sau greșite - iar această stare nu poate fi remediată din punct de vedere legal - cu condiția că ștergerea nu este interzisă prin lege, scopul procesării datelor încetează sau perioada de păstrare a datelor a expirat, sau ștergerea este comandată de instanță sau de Autoritatea națională din Ungaria pentru protecția datelor sau informațiilor.

(v) Noi, în calitate de operator de date, avem 25 de zile la dispoziție pentru a șterge, bloca sau rectifica/corecta datele personale. În cazul în care solicitarea dvs. de rectificare, blocare sau ștergere nu este respectată, atunci operatorul de date trebuie să furnizeze motivele pentru decizie în termen de 25 de zile în scris sau, cu consimțământul dvs., prin mijloace electronice. Vă vom notifica în calitate de parte afectată de solicitarea de corectare, marcare, sau ștergere din partea unei alte persoane și vom notifica orice persoane pentru care datele respective vor fi transferate, cu excepția cazului în care, luând în considerare scopul procesării datelor, interesele dvs. legitime nu sunt încălcate dacă notificarea nu vă este trimisă.

(vi) Aveți dreptul de a face obiecție:

Puteți face obiecție la procesarea datelor dvs. personale în anumite cazuri specificate în legislația relevantă sau dacă procesarea sau transferarea datelor personale este necesară numai pentru ca noi să fim în conformitate cu obligația noastră legală sau pentru a implementa interesele legitime ale operatorului de date, destinatarului datelor sau ale unei părți terțe, cu excepția cazului în care procesarea datelor este prescrisă de lege. În cazul din urmă, vom respecta solicitarea dvs. de ștergere după îndeplinirea obligațiilor noastre legale. Vom examina obiecția în cel mai scurt timp posibil, dar cel târziu în 15 zile de la trimiterea solicitării relevante și vom lua o decizie privind meritul și vom informa în scris persoana care a făcut solicitarea. Dacă determinăm că obiecția prezentată este justificată, vom înceta procesarea datelor, inclusiv colectarea suplimentară și transferul de date și vom bloca datele și vom informa persoanele care au primit anterior datele personale afectate de obiecție privind obiecție și privind orice măsuri luate în legătură cu obiecție, iar persoanele respective sunt obligate să acționeze pentru implementarea dreptului de a face obiecție. Dacă nu sunteți de acord cu decizia noastră privind obiecția dvs., o puteți contesta înaintea instanței în termen de 30 de zile de la data anunțării deciziei. Vă puteți exercita drepturile contactându-ne în mod direct. În legătură cu aceasta, noi vă putem solicita să vă identificați înainte de a vă exercita drepturile.

(vii) Partea vătămată are dreptul la compensații și daune:

Vom rambursa orice daune cauzate de procesarea ilicită a datelor sau de încălcarea cerințelor privind securitatea datelor. În cazul încălcării drepturilor privind personalitatea, partea vătămată poate solicita daune în conformitate cu Secțiunea 2:52 § din Codul Civil. Operatorul de date este răspunzător pentru daunele cauzate de operatorul de date asupra subiectului datelor. Operatorul de date este scutit de la răspundere dacă daunele rezultă dintr-o cauză inevitabilă din afara domeniului de aplicabilitate al procesării datelor.

Drepturile dvs. (după 25 mai 2018):

În conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, puteți avea dreptul (i) de a solicita accesul la datele dvs. personale, (ii) de a solicita rectificarea datelor dvs. personale, (iii) de a solicita ștergerea datelor dvs. personale, (iv) de a solicita restricționarea procesării datelor dvs. personale, (v) de a solicita portabilitatea datelor, (vi) de a face obiecție la procesarea datelor dvs. personale (inclusiv de a face obiecție la stabilirea unui profil; de asemenea alte drepturi în legătură cu luarea automată de decizii).

Rețineți faptul că drepturile menționate mai sus pot fi limitate în baza legii naționale aplicabile privind protecția datelor. Mai jos aveți informații suplimentare privind drepturile dvs. în măsura în care se aplică Regulamentul General privind Protecția Datelor al UE:

(i) Dreptul de acces

Puteți avea dreptul de a obține de la noi confirmarea dacă sau nu datele personale legate de dvs. sunt procesate și, după caz, de a solicita accesul la datele personale. Informațiile de acces includ - inter alia - scopurile procesării, categoriile datelor personale afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele personale au fost sau vor fi divulgate. Puteți avea dreptul de a obține o copie a datelor personale care sunt procesate. Pentru copii suplimentare solicitate de dvs., putem percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative.

(ii) Dreptul de rectificare

Puteți avea dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale greșite legate de dvs. În funcție de scopul procesării, puteți avea dreptul de a avea datele personale incomplete completate, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

(iii) Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat)

În anumite circumstanțe puteți avea dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor personale legate de dvs. și putem fi obligați să ștergem aceste date personale.

(iv) Dreptul de restricționare a procesării

În anumite circumstanțe puteți avea dreptul de a obține de la noi restricționarea procesării datelor dvs. personale. În acest caz datele respective vor fi marcate și pot fi procesate de noi numai în anumite scopuri.

(v) Dreptul privind portabilitatea datelor

În anumite circumstanțe puteți avea dreptul de a primi datele personale legate de dvs., pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat de obicei și care poate fi citit de un computer și puteți avea dreptul de a transmite datele respective către o altă entitate fără nicio acțiune din partea noastră.

(vi) Dreptul de a face obiecție și drepturi privind luarea automată de decizii

În anumite circumstanțe puteți avea dreptul de a face obiecție, pe baza situației dvs. specifice, la orice moment față de procesarea datelor dvs. personale, inclusiv realizarea de profiluri, de către noi și este posibil ca noi să fim obligați să nu mai procesăm datele dvs. personale.

Dacă procesarea datelor este bazată pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul la orice moment, fără a afecta caracterul legitim al procesării bazate pe consimțământul acordat înainte de retragere. Mai mult, dacă datele dvs. personale sunt procesate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a face obiecție la orice moment față de procesarea datelor personale legate de dvs. pentru astfel de marketing, care include realizarea de profiluri în măsura în care acestea sunt legate de acțiuni de marketing direct. În acest caz datele dvs. personale nu vor mai fi procesate în astfel de scopuri de către noi.

Mai mult, în anumite circumstanțe în caz de luare automată de decizii, aveți dreptul de a obține intervenție umană, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

6. Remediile dvs. juridice

Aveți de asemenea dreptul de a face plângere la autoritatea competentă de supraveghere pentru protecția datelor. În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, puteți contacta Agenția națională din Ungaria pentru protecția datelor și libertatea informației (1024 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) sau puteți apela la acțiuni în instanță și solicita compensarea daunelor suportate drept rezultat al procesării ilicite a datelor personale sau drept rezultat al unei încălcări privind cerințele de securitate pentru protecția datelor. Dacă locuiți în Ungaria, sunteți notificați prin prezenta că se pot înregistra acțiuni în instanță înaintea instanței locale cu jurisdicție asupra domiciliului subiectului datelor.

7. Modificarea Notei privind confidențialitatea

Putem modifica această Notificare din când în când pentru a fi în conformitate cu obligațiile noastre juridice și orice modificări ale activităților de procesare a datelor pentru datele dvs. personale. Vă vom informa în avans privind modificarea sau revizuirea acestei Notificări la fel cum ați fost informați în mod inițial privind prezenta Notificare. Puteți determina când a fost revizuit ultima dată acesta făcând referire la legenda „ULTIMA ACTUALIZARE” din partea de sus a acestei Notificări.

8. Cum să ne contactați?

Dacă aveți întrebări privind procesarea datelor în baza prezentei Notificări, contactați JDC Hungary la adresa 1075 Budapest, Síp utca 12, E-mail: reg@szarvas.camp; Telefon: +361-888-9400.